Iné produkty

Obnovenie súborov - Obnovenie súborov zo záložnej sady

Funkciu Obnova použite na skopírovanie predtým zálohovaných súborov späť do vášho počítača.

Počas obnovovania súborov môžete zmeniť ktorékoľvek z nasledujúcich nastavení:

Obnoviť z

Zobrazuje záložnú sadu, z ktorej sa majú obnovené súbory získať

Máte nasledovné možnosti:

  • Aplikácia Norton 360 Online štandardne zobrazuje záložnú lokalitu naposledy spustenej záložnej sady a pôvodné miesta súborov. Môžete však zmeniť obnovu zo záložnej sady tak, aby sa súbory obnovovali z ktorejkoľvek záložnej sady, do ktorej aplikácia Norton 360 Online predtým vykonala zálohovanie.

  • Môžete použiť možnosť Zobraziť všetky, ak chcete zmeniť záložnú sadu.

Súbory

Zobrazí celkový počet súborov a celkovú veľkosť súborov, ktoré môžete obnoviť zo záložnej sady, ktorú ste vybrali.

Máte nasledovné možnosti:

  • Pomocou zaškrtávacieho políčka Obnoviť všetky súbory a kategórie môžete vybrať alebo odstrániť všetky kategórie súborov.

  • Môžete si zvoliť, ktoré súbory v záložnej sade chcete pomocou aplikácie Norton 360 Online obnoviť. Môžete použiť odkaz Vyhľadať súbory a priečinky na výber súborov.

    V záložnej sade, ktorú ste vybrali, môžete vidieť celkový počet súborov, ktoré ste vybrali pre obnovenie. Môžete tiež vidieť celkovú veľkosť vybraných súborov, ktoré ste vybrali pre obnovenie.

  • Môžete vyhľadávať súbory a priečinky podľa názvu a pridávať alebo odstraňovať ich zo záložnej sady, ktorú ste vybrali pre obnovenie. Môžete tiež vyhľadávať súbory s určitou príponou.

Súbory, ktoré sa rozhodnete neobnoviť, ostanú v zálohe a možno ich obnoviť inokedy.

Obnoviť do

Zobrazuje, kam budú obnovené súbory umiestnené vo vašom PC

Máte nasledovné možnosti:

  • Štandardne aplikácia Norton 360 Online zobrazí pôvodné umiestnenie súborov. Pôvodné lokality súborov môžete obnoviť alebo môžete prejsť na novú lokalitu, kde môžete vaše súbory obnoviť.

Pomocou možnosti Zmeniť môžete zmeniť miesto Obnoviť do.

Ak súbory obnovíte na ich pôvodné miesto, Norton 360 Online nahradí súbory na tomto mieste, ktoré majú rovnaké názvy ako obnovené súbory. Ak nechcete súbory nahradiť, môžete zvoliť odlišné miesto pre Obnoviť do.

Ak ste preinštalovali aplikáciu Norton 360 Online, nezabudnite vybrať správnu záložnú sadu, keď obnovujete dáta pre váš počítač. Na výber správnej záložnej sady môžete použiť možnosť Zobraziť všetky.

Môžete použiť možnosť Obnova súborov na obnovenie súborov. Ak majú súbory v cieľovom mieste rovnaký názov ako obnovený súbor, aplikácia Norton 360 Online sa vás opýta, či si želáte súbor prepísať. Začiarknutím políčka Zapamätať si túto voľbu v dialógovom okne Potvrdiť prepísanie môžete nastaviť obnovenie všetkých súborov na pôvodné miesto.

Obnova súborov

Výber súborov na obnovenie

Obnovenie súboru zo záložnej sady na jednotke zálohy Norton

Voľba miesta obnovenia

Obnova súborov pomocou funkcie Automatické spustenie obnovenia aplikácie Norton 360 Online

O zálohovaní a obnovení Norton

O riešeniach problémov so zálohovaním

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v7520592_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 25.07.2011