Iné produkty

Víta vás aplikácia Norton Studio

Norton Studio je aplikácia pre Windows Obchod. Norton Studio umožňuje zobraziť a spravovať aktuálne stavy zabezpečenia vašich produktov Norton inštalovaných vo vašich zariadeniach. Aplikáciu Norton Studio je potrebné nainštalovať prostredníctvom služby Windows Obchod. Aby ste mohli aplikáciu Norton Studio používať, musíte svoj produkt Norton zaregistrovať pomocou svojho účtu Norton. Produkty Norton zahŕňajú Norton 360, Norton Internet Security, Norton AntiVirus, Norton Mobile Security, Norton Security a Norton Security with Backup. Aby ste mohli aplikáciu Norton Studio používať, musí byť vaše zariadenie pripojené na internet. Ak účet Norton nemáte, môžete si ho vytvoriť prostredníctvom aplikácie Norton Studio alebo navštívením nasledovnej adresy URL:

https://account.norton.com

Aplikácia Norton Studio a zariadenia, ktoré chcete pomocou nej spravovať, musia byť prepojené s rovnakým účtom Norton.

Aplikácia Norton Studio nie je k dispozícii na zariadeniach s procesormi ARM.

Nastavenia funkcie Vzdialená správa určujú, ako aplikácia Norton Studio monitoruje vaše zariadenia. Ďalšie informácie o nastaveniach funkcie Vzdialená správa vo vašom produkte Norton nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Ak používate produkt Norton vo verzii 20.0 alebo novšej

Ak používate produkt Norton vo verzii staršej ako 20.0

Vzdialená správa

  • Možnosť Vzdialená správa sa automaticky zapne iba vtedy, ak ste produkt Norton zaregistrovali pomocou toho istého účtu Norton.

Možnosť Vzdialená správa nie je dostupná.

Agent Norton

Agent Norton nie je v zariadení vyžadovaný.

Agenta Norton je do zariadenia potrebné nainštalovať v prípade, ak chcete v aplikácii Norton Studio vedieť stav zabezpečenia svojho zariadenia.

Agent Norton musí byť prepojený s tým istým účtom Norton, pomocou ktorého je prihlásená aplikácia Norton Studio.

Nasledujúca tabuľka uvádza kompatibilitu medzi produktom a operačnými systémami:

Verzia produktu

Verzia operačného systému

Norton Studio 1.3

Windows 8

Norton Studio 1.4/1.5

Windows 8.1 alebo novší

Na domovskej obrazovke systému Windows sú k dispozícii nasledovné možnosti pre dlaždicu aplikácie Norton Studio:

  • Malá

  • Stredná

  • Široká

  • Veľká (Táto možnosť je dostupná iba v systémoch Windows 8.1 alebo novších)

Aplikácia Norton Studio uvádza vo svojom hlavnom okne zoznam všetkých zariadení prepojených s vaším účtom Norton. Zariadeniami môže byť prenosný počítač, stolový počítač, smartfón alebo tablet. Môžete zobraziť stav zabezpečenia každého zo svojich zariadení a opraviť problémy so zabezpečením. Na základe stavu zabezpečenia zariadení zobrazí aplikácia Norton Studio stav zariadenia ako Bezpečné, Výstraha zabezpečenia, Opravuje sa alebo Riziko. Keď zariadenie zaznamená problém so zabezpečením, aplikácia Norton Studio zobrazí vedľa zariadenia červený prúžok s krížikom (x). Na odstránenie väčšiny hrozieb pre zabezpečenie vo svojom zariadení môžete použiť možnosť Opraviť TERAZ v aplikácii Norton Studio. Po úspešnej oprave problémov so zabezpečením sa červený prúžok s krížikom (x) zmení na zelený prúžok so znakom začiarknutia.

Ak sa platnosť prihlásenia na odber vášho produktu Norton blíži ku koncu alebo už uplynula, dlaždica aplikácie Norton Studio vás na to upozorní formou oznámenia na  domovskej obrazovke systému Windows.

Pre každé zariadenie uvádza aplikácia Norton Studio aktuálne štatistiky zabezpečenia produktu Norton za posledných 30 dní. Podrobnosti zahŕňajú časovú pečiatku posledného preverenia a poslednej aktualizácie. Môžete taktiež vidieť počet hrozieb detegovaných vo vašom počítači, na sieti a na webe. Ak produkt Norton zachytí takúto hrozbu, aplikácia Norton Studio zobrazí v hlavnom okne počet zachytených hrozieb. Taktiež môžete vidieť stav prihlásenia na odber produktov Norton inštalovaných v každom z vašich zariadení. Na obnovenie svojho prihlásenia na odber môžete použiť možnosť Obnoviť.

Z aplikácie Norton Studio máte prístup k ďalším produktom Norton. Pri vyberaní konkrétneho produktu Norton sa možno budete musieť v hlavnom okne aplikácie Norton Studio presunúť doľava alebo doprava. Ak chcete prejsť do produktu Norton, kliknite kdekoľvek na jeho názov.

O aplikácii Norton Studio

Inštalácia aplikácie Norton Studio

Prihlásenie do aplikácie Norton Studio

Zapnutie alebo vypnutie vzdialenej správy

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v74591402_nst_retail_1_sk_sk
Operačný systém: Windows 8
Naposledy zmenené: 18.09.2014