Zmena krajiny/regiónu

Vyplňovanie online formulárov je špecifické pre daný jazyk. V políčku Krajina/Región sa zobrazí štandardná hodnota v závislosti od vášho regiónu. Pred vypĺňaním formulárov na webovej lokalite používajúcej iný región musíte zmeniť región a vytvoriť novú kartu.

Krajinu alebo región môžete zmeniť vo vami uložených kartách Identity Safe. Ak chcete zmeniť krajinu alebo región určitej karty, môžete použiť možnosť Upraviť kartu v okne Úprava karty identity.

Pridanie peňaženky

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v71853925_identity_safe_standalone_1_sk_sk
Operačný systém: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 08.08.2013