Iné produkty

Nové prihlásenie

Aplikácia Identity Safe vám z okna Úprava prihlásení umožňuje ručne pridať prihlásenie pre webovú lokalitu. Na ručné pridanie prihlasovacích údajov môžete použiť možnosť Vytvoriť nové prihlásenie v okne Úprava prihlásení.

Ak chcete pridať prihlásenie pre webovú lokalitu, napíšte do dialógového okna Nové prihlásenie adresu URL webovej stránky, na ktorej chcete toto prihlásenie používať.

Pred názov webovej lokality je nutné zadať predponu http://.

Predvolene sa v dialógovom okne Nové prihlásenie zobrazí adresa URL https://. Túto adresu URL môžete vymazať a pridať inú adresu URL.

Keď napíšete adresu URL, aplikácia Identity Safe vás vyzve, aby ste zadali meno používateľa a heslo daného prihlásenia. Manuálne pridanie prihlásenia môžete vykonať len vtedy, ak zadáte príslušné meno používateľa. Ak nezadáte meno používateľa, aplikácia Identity Safe neuloží adresu URL alebo názov prihlásenia, ktoré ste zadali.

Úprava alebo odstraňovanie prihlásení

Ukladanie prihlásení

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v71853477_identity_safe_standalone_1_sk_sk
Operačný systém: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 08.08.2013