Resetovanie online trezora

Aplikácia Norton Identity Safe vám prostredníctvom poverení k účtu Norton umožňuje vytvoriť nové heslo Identity Safe pre prípad jeho zabudnutia. Ak resetujete údaje aplikácie Identity Safe, stratia sa všetky vami uložené údaje aplikácie Identity Safe, ako sú informácie o prihláseniach, karty a poznámky. Ak zabudnete svoje heslo aplikácie Identity Safe, nie je ho možné obnoviť. Môžete iba resetovať svoje údaje Identity Safe pričom sa všetky vaše údaje vymažú.

Ak zabudnete svoje heslo aplikácie Identity Safe, nie je ho možné obnoviť. Môžete iba resetovať svoje údaje Identity Safe a uložiť všetky svoje údaje znovu.

V okne Resetovanie online trezora nájdete nasledovné možnosti:

Resetovať funkciu Identity Safe

Umožňuje vytvoriť nové heslo Identity Safe.

Ak zabudnete svoje heslo, môžete si pozrieť pomôcku pre pripomenutie hesla, ktorú ste zadali počas nastavovania aplikácie Identity Safe.

Zrušiť

Opustí okno a vráti sa do okna Odblokovanie online trezora.

Funkcia Norton Identity Safe vám umožňuje zadať nesprávne heslo trikrát. Po neúspešných pokusoch ponúka funkcia Norton Identity Safe možnosť resetovať údaje Identity Safe. Ak resetujete údaje aplikácie Identity Safe, stratia sa všetky vami uložené údaje aplikácie Identity Safe, ako sú informácie o prihláseniach, karty a poznámky. Ak zabudnete svoje heslo aplikácie Identity Safe, nie je ho možné obnoviť. Môžete iba resetovať svoje údaje Identity Safe pričom sa všetky vaše údaje vymažú.

O cloudovom trezore aplikácie Norton Identity Safe

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v71682555_identity_safe_standalone_1_sk_sk
Operačný systém: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 08.08.2013