Iné produkty

Nový priečinok

Môžete si vytvoriť priečinky a zoskupiť do nich všetky svoje uložené prihlásenia na webové lokality. Na zadanie vlastného názvu priečinka môžete použiť okno Zadať nový názov priečinka.

Môžete tiež vytvoriť nový priečinok pomocou možnosti Uložiť, ktorá sa zobrazí v hornej časti webovej stránky. Keď kliknete na možnosť Uložiť, zobrazí sa dialógové okno Uloženie prihlasovacích údajov pre stránku. Priečinok vytvoríte zadaním jeho názvu do dostupného rozbaľovacieho zoznamu Priečinok. Vytvorený priečinok sa zobrazí v okne Úprava prihlásení.

Priečinok môžete neskôr premenovať, ak chcete. Keď kliknete na názov priečinka pod panelom Prihlásenia, zobrazí sa okno Názov priečinka napravo od okna Úprava prihlásení. Túto možnosť môžete použiť na zadanie nového názvu priečinka. Na uloženie zadaného nového názvu použite možnosť Použiť.

Názov priečinka nemôže obsahovať žiadny z týchto znakov: \ / : & * ? " < > [ ].

Vytvorené priečinky si môžete prezerať pomocou menu Identity Safe na paneli nástrojov Norton Toolbar.

Úprava alebo odstraňovanie prihlásení

Ukladanie prihlásení

O prihláseniach

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v71682531_identity_safe_standalone_1_sk_sk
Operačný systém: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 08.08.2013