Iné produkty

Úprava kariet identity

Funkcia Úprava kariet identity vám umožňuje spravovať vaše osobné údaje na jednom mieste Osobné informácie obsahujú také údaje, ako je meno, dátum narodenia, e-mailová adresa a údaje kreditnej karty.

Pomocou týchto informácií, ktoré máte uložené na týchto kartách, môžete vykonávať nasledovné akcie:

  • Vyplňovať formuláre.

  • Poskytovať citlivé informácie bez nutnosti ich napísania, pokiaľ ste pripojení na Internet

Použitím týchto spôsobov pri zadávaní informácií, bez nutnosti ich písania, vás aplikácia Identity Safe chráni pred programami pre zaznamenávanie klávesových úderov, ktoré môžu ukradnúť a zneužiť vašu identitu.

Niektoré webové lokality obsahujú formuláre na poskytnutie údajov o platobných kartách alebo iných osobných údajov. Ponuka Trezor otvorený na paneli nástrojov Norton Toolbar vám umožňuje použiť možnosť Asistent pre prihlasovanie, ktorá umožňuje automaticky vyplniť karty, ktoré ste vytvorili. Na automatické vyplňovanie formulárov stačí, ak vyberiete kartu z rozbaľovacieho zoznamu, ktorý sa zobrazí po výbere možnosti Asistent pre prihlasovanie.

Okrem toho môžete pridávať, zobrazovať, upravovať a kopírovať detaily na ktorejkoľvek vytvorenej karte. Ak už kartu nepotrebujete, môžete ju vymazať.

Máte nasledovné možnosti:

Pridať kartu

Umožňuje vytvoriť novú kartu Identity Safe.

Karte môžete dať názov podľa vášho výberu. Ak pre kartu nezadáte názov, funkcia Identity Safe pridelí karte názov automaticky.

Odomknutie

Umožňuje odomknúť kartu, ktorá je chránená heslom.

Aplikácia Identity Safe vám poskytne dodatočné zabezpečenie karty. Bez zadania hesla nie je možné kartu upraviť, duplikovať, vymazať ani zobraziť jej prehľad.

Táto možnosť sa zobrazí, iba ak pri vytváraní novej karty Identity Safe vyberiete možnosť Ochrana heslom. Keď kliknete na možnosť Odomknúť, zobrazí sa okno Overenie hesla pre funkciu Identity Safe. Ak chcete zobraziť údaje na svojej karte, musíte zadať heslo pre funkciu Identity Safe, a to konkrétne pre trezor, na ktorý ste práve prihlásení.

Upraviť kartu

Umožní vám upraviť kartu, ktorú si vyberiete.

Môžete si vybrať ktorúkoľvek z kariet, ktoré sú dostupné na ľavej strane okna Identifikačné karty.

Na prezeranie zoznamu kariet, ktoré ste vytvorili, použite rolovaciu šípku nahor alebo rolovaciu šípku nadol.

Kopírovanie karty

Umožní vám prekopírovať detaily na už existujúcej karte.

Môžete postupne prechádzať zoznamom kariet a vybrať kartu, ktorú chcete skopírovať.

Identity Safe automaticky novú kartu pomenuje ako Nová karta s ďalším dostupným číslom. Napríklad, ak vaša ostatná karta, ktorú ste si vytvorili mala názov Nová karta 4, Identity Safe skopírovanú kartu pomenuje Nová karta 5.

Karte tiež môžete dať názov podľa vášho výberu.

Vymazať kartu

Umožní vám vymazať existujúcu kartu.

Identity Safe natrvalo odstráni kartu z vášho zoznamu kariet.

Keď sa nachádzate na webovej lokalite obsahujúcej formuláre, panel s ponukami Potrebujete pomoc? pod panelom nástrojov Norton Toolbar vám umožňuje použiť vaše karty identity. Zo zoznamu uložených kariet si môžete zvoliť požadovanú kartu. Taktiež môžete kliknúť na možnosť Asistent pre prihlasovanie a tak vybrať kartu, údajmi ktorej sa má vyplniť webová lokalita.

Požadované polia môžete v okne Asistent pre prihlasovanie z vybranej karty taktiež skopírovať a upraviť. Predvolene sú dôležité údaje, ako sú heslá, číslo platobnej karty a dátum narodenia, skryté; ak chcete údaje zobraziť a skopírovať, musíte vybrať možnosť Zobraziť.

Spoločnosť Symantec odporúča, aby ste údaje skopírované z kariet vymazali výberom možnosti Vymazať schránku.

Pridanie peňaženky

O peňaženke

O nastaveniach prehliadania

O nastaveniach zabezpečenia

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v71682528_identity_safe_standalone_1_sk_sk
Operačný systém: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 08.08.2013