Iné produkty

Overenie hesla aplikácie Identity Safe

Môže nastať situácia, že zmeníte štandardné nastavenia alebo vykonáte aktivity, ktoré pred pokračovaním vyžadujú heslo aplikácie Identity Safe. V takýchto prípadoch vás aplikácia Norton Identity Safe vyzve, aby ste zadali heslo Identity Safe aktuálneho trezora, do ktorého ste prihlásení.

Použite textové pole Zadajte heslo v okne Overenie hesla pre funkciu Identity Safe na zadanie hesla Identity Safe aktuálneho trezora. Ak chcete zobraziť pomôcku pre heslo, ktoré ste uložili počas počiatočného nastavenia, môžete kliknúť na odkaz Zobraziť pomôcku pre heslo.

Nižšie uvádzame niekoľko príkladov, kedy budete musieť zadať heslo aplikácie Identity Safe:

  • Pred vyplnením prihlásenia.

  • Keď chcete odblokovať kartu identity chránenú heslom.

  • Keď sa počítač nachádza v stave nečinnosti tak dlho, ako ste určili.

  • Keď chcete zobraziť alebo upraviť heslo svojho prihlásenia v okne Úprava prihlásení.

  • Keď v okne Heslo a zabezpečenie aplikácie zmeníte úroveň zabezpečenia svojho hesla aplikácie Identity Safe z vyššej na nižšiu.

Vytvorenie cloudového trezora aplikácie Norton Identity Safe

O cloudovom trezore aplikácie Norton Identity Safe

Prístup do cloudového trezora aplikácie Norton Identity Safe

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v71682525_identity_safe_standalone_1_sk_sk
Operačný systém: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 08.08.2013