Hlásenie nesprávneho hodnotenia internetovej stránky

Zriedkavo môže ochrana proti phishingu hlásiť nesprávne hodnotenie internetovej stránky. Napríklad, keď navštívite stránku, na ktorej pravidelne nakupujete, ochrana proti phishingu ohlási, že stránka je falošná. Na druhej strane, môžete navštíviť internetovú stránku, o ktorej máte podozrenie, že to je stránka phishingu, ale ochrana proti phishingu hlási, že žiadny podvod nebol zistený. V každom prípade môžete túto internetovú stránku zahlásiť stredisku Symantec na ďalšie hodnotenie.

Internetová stránka, ktorú chcete ohlásiť stredisku Symantec na ďalšie hodnotenie, musí zostať otvorená vo webovom prehliadači.

Hlásenie nesprávneho hodnotenia podozrivej internetovej stránky

  1. Otvorte svoj prehliadač a prejdite na internetovú stránku, o ktorej si myslíte, že je podozrivá.

  2. Na paneli nástrojov Norton Toolbar v ponuke Norton kliknite na odkaz Nahlásiť stránku.

  3. V zobrazenom dialógovom okne overte adresu tejto internetovej stránky a kliknite na možnosť Odoslať.

  4. V dialógovom okne potvrdenia kliknite na tlačidlo Zatvoriť.

Hlásenie nesprávneho hodnotenia bezpečnej internetovej stránky

  1. Otvorte svoj prehliadač a prejdite na internetovú stránku, o ktorej si myslíte, že je bezpečná.

  2. Na paneli nástrojov Norton Toolbar v ponuke Norton kliknite na odkaz Nahlásiť stránku.

  3. V zobrazenom dialógovom okne overte adresu tejto internetovej stránky a kliknite na možnosť Odoslať.

  4. V dialógovom okne potvrdenia kliknite na tlačidlo Zatvoriť.

O ochrane proti phishingu

Prístup k nastaveniam funkcie Identity Safe z panela Norton Toolbar

O paneli nástrojov Norton Toolbar

Prístup k ponuke Trezor otvorený/Trezor zavretý

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v71133102_identity_safe_standalone_1_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 28.07.2012