Iné produkty

Prístup k ponuke Trezor otvorený/Trezor zavretý

Ponuka Identity Safe na paneli nástrojov Norton Toolbar vám umožňuje zobraziť a spravovať uložené prihlásenia, karty identity a poznámky.

Pomocou ponuky Identity Safe môžete tiež vstúpiť na kartu Ochrana identity okna Nastavenia.

Okrem toho môžete vykonávať nasledovné:

 • Prejsť na internetovú stránku, pre ktorú ste uložili prihlasovacie poverenia.

 • Odoslať spätnú väzbu ohľadom skúseností s funkciou Identity Safe.

 • Exportovať údaje funkcie Identity Safe.

 • Importovať údaje funkcie Identity Safe z predtým zálohovaného súboru alebo z prenosného profilu.

Prístup k ponuke Trezor otvorený/Trezor zavretý

 1. Spustite internetový prehliadač.

 2. V ponuke Trezor otvorený/Trezor zavretý na paneli Norton Toolbar si vyberte jednu z týchto možností:

Zavrieť trezor

Umožňuje odhlásiť sa z funkcie Identity Safe.

Keď odchádzate od počítača, odhláste sa z funkcie Identity Safe, aby boli vaše údaje Identity Safe v bezpečí.

Zlúčiť prenosné údaje (Jednotka:\)

Umožňuje vám zlúčiť údaje Identity Safe z prenosného profilu, ktorý ste si vytvorili v predchádzajúcich verziách produktoch zabezpečenia Norton.

Táto možnosť sa v ponuke Identity Safe zobrazí iba pri pripojení externej jednotky s prenosným profilom.

Prestať ignorovať túto stránku

Túto možnosť môžete vybrať, ak chcete, aby sa na aktuálnej internetovej stránke automaticky vyplnili prihlasovacie údaje.

Táto možnosť sa zobrazí v ponuke Identity Safe iba vtedy, ak vyberiete možnosť Ignorovať túto stránku v ponuke Identity Safe.

Domovská stránka Identity Safe

Umožňuje otvoriť domovskú stránku Identity Safe a nakonfigurovať údaje Identity Safe.

Nastavenia

Poskytuje prístup k rôznym možnostiam dostupným vo funkcii Identity Safe.

Tieto možnosti sú:

 • Úprava prihlásení

  Umožňuje prístup do okna Úprava prihlásení.

 • Úprava kariet identity

  Umožňuje prístup do okna Úprava kariet identity.

 • Úprava poznámok

  Umožňuje prístup do okna Úprava poznámok.

 • Možnosti prehliadania

  Umožňuje prístup do okna Možnosti prehliadania.

 • Heslo a zabezpečenie

  Umožňuje prístup do okna Heslo a zabezpečenie.

 • Exportovanie

  Umožňuje prístup do okna Export údajov Identity Safe.

 • Importovať

  Umožňuje prístup do okna Import údajov Identity Safe.

Podať správu o probléme

Umožní vám otvoriť internetovú stránku Spätná väzba Norton

Môžete odoslať spätnú väzbu ohľadom skúseností s funkciou Identity Safe. Taktiež môžete odoslať správu o problémoch, s ktorými ste sa stretli pri používaní funkcie Identity Safe. Môžete si vybrať zo zoznamu problémov alebo svoj problém popísať.

Ignorovať túto stránku

Túto možnosť môžete vybrať, ak nechcete, aby sa na aktuálnej internetovej stránke automaticky vyplnili prihlasovacie údaje.

Všetky prihlásenia

Umožňuje vám zobraziť zoznam všetkých prihlásením ktoré ste uložili do profilu Identity Safe.

O paneli nástrojov Norton Toolbar

Skrytie a zobrazenie panela Norton Toolbar

Prístup k nastaveniam funkcie Identity Safe z panela Norton Toolbar

Hlásenie nesprávneho hodnotenia internetovej stránky

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v71133097_identity_safe_standalone_1_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 16.08.2012