Iné produkty

O online ochrane

Phishingové webové lokality predstierajú legitímnosť a vyžiadavajú si vaše osobné informácie alebo priame online transakcie. Pri phishingových útokoch sú obete presmerované na podvodné webové lokality, odkiaľ sa stiahne škodlivý kód a použije na zhromaždenie citlivých osobných informácií. Pomocou panela nástrojov Norton Toolbar sa môžete chrániť pred phishingovými útokmi. Panel nástrojov Norton Toolbar používa funkcie Norton Safe Web a Ochrana proti phishingu na vašu ochranu, keď ste online.

Funkcia Norton Safe Web poskytuje stav zabezpečenia navštevovaných webových lokalít. Priradí webovým lokalitám jednu z nasledovných kategórií:

  • Preverená - dôveryhodná a zabezpečená pre online transakcie

  • Preverená - dôveryhodná

  • Zistené riziká

  • Lokalita môže obsahovať riziká zabezpečenia s nízkou úrovňou

  • Netestovaná

Táto kategorizácia je založená na automatickom analytickom systéme spoločnosti Symantec. Funkcia Norton Safe Web panela nástrojov Norton Toolbar umožňuje ešte pred zobrazením konkrétnej webovej lokality zistiť, do akej miery je bezpečná.

Pri vyhľadávaní pomocou panela nástrojov Norton Toolbar nesú generované výsledky vyhľadávania so sebou hodnotenia lokalít indikujúce, do akej miery je webová lokalita bezpečná. Hodnotenie Norton navštívenej webovej lokality je možné zobraziť prejdením myšou ponad kontextové okno Bezpečnosť umiestnenia. Kliknutím na kontextové okno Bezpečnosť umiestnenia sa dozviete viac o hodnoteniach Norton.

Komponent Ochrana proti phishingu analyzuje úroveň zabezpečenia navštevovaných webových lokalít. Výsledky potom zobrazí spolu s výsledkami funkcie Safe Web v kontextovom okne Bezpečnosť umiestnenia. Taktiež blokuje prechod na webové lokality potvrdené ako podvodné alebo podozrivé.

Kontextové okno Bezpečnosť umiestnenia navyše zahŕňa informácie o hrozbách nájdených na webovej lokalite. Spoločnosť Symantec analyzuje webovú stránku lokality a overuje, či patrí spoločnosti, ktorú reprezentuje.

Webovú lokalitu, o ktorej máte podozrenie, že je falošná, môžete oznámiť spoločnosti Symantec na ďalšie vyhodnotenie. Na oznámenie webovej lokality je možné použiť odkaz Oznámiť túto stránkuindikátore bezpečnosti alebo v kontextovom okne Bezpečnosť umiestnenia.

Funkcia Norton Safe Web poskytuje v  indikátore bezpečnosti na paneli nástrojov Norton Toolbar stav zabezpečenia každej navštívenej webovej lokality. Kliknutím na  indikátor bezpečnosti zobrazíte protokol Safe Web - úplná správa navštívenej webovej lokality. Funkcia Norton Safe Web poskytuje pre generované výsledky vyhľadávania nasledovné stavy zabezpečenia:

Norton Secured

Vedľa výsledkov vyhľadávania môžete vidieť ikonu Zabezpečenie Norton.

Funkcia Norton Safe Web analyzovala túto stránku a zistila, že webová lokalita je dôveryhodná podľa spoločnosti VeriSign a jej návšteva je bezpečná.

Stránka je bezpečná

Vedľa výsledkov vyhľadávania môžete vidieť zelenú ikonu OK.

Služba Norton Safe Web vykonala analýzu tejto webovej lokality a rozhodla, že jej návšteva je bezpečná.

Stránka nie je testovaná

Vedľa výsledkov vyhľadávania môžete vidieť šedú ikonu s otáznikom.

Funkcia Norton Safe Web nevykonala analýzu tejto webovej lokality a nemá o nej dostatočné informácie. Keďže webová lokalita nebola testovaná, spoločnosť Symantec neodporúča jej návštevu.

Stránka nie je bezpečná

Vedľa výsledkov vyhľadávania môžete vidieť ikonu s červeným krížikom (x).

Služba Norton Safe Web vykonala analýzu tejto webovej lokality a rozhodla, že navštívenie tejto lokality nie je bezpečné. Táto webová lokalita sa môže pokúsiť inštalovať do vášho zariadenia škodlivý softvér.

Výstraha

Vedľa výsledkov vyhľadávania môžete vidieť oranžovú ikonu s výkričníkom.

Služba Norton Safe Web vykonala analýzu tejto webovej lokality a rozhodla, že táto lokalita obsahuje niektoré hrozby klasifikované ako Rušivé prvky. Tieto faktory obťažovania nie sú nebezpečné, ale môžu do vášho zariadenia bez dovolenia nainštalovať nechcené aplikácie.

Okrem informácií o bezpečnosti umiestnenia poskytuje funkcia Norton Safe Web aj nasledujúce informácie o bezpečnosti nakupovania:

Bezpečné

Funkcia Norton Safe Web vykonala analýzu tejto webovej lokality a určila, že ponúka bezpečné nakupovanie.

Netestované

Funkcia Norton Safe Web nemá dostatočné informácie o tejto webovej lokalite na to, aby poskytla hodnotenie bezpečnosti nakupovania.

Riskantné

Funkcia Norton Safe Web vykonala analýzu tejto webovej lokality a určila, že nakupovanie na lokalite je riskantné.

Spoločnosť Symantec odporúča, aby ste takéto webové lokality nenavštevovali. Táto webová lokalita môže predávať falzifikované produkty bez náležitého označenia.

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v71133096_identity_safe_standalone_1_sk_sk
Operačný systém: Windows
Naposledy zmenené: 28.09.2015