Iné produkty

Import údajov aplikácie Identity Safe

Možnosť Importovať/Exportovať je dostupná len v systéme Windows.

Údaje Identity Safe môžete importovať z predtým zálohovaného súboru. Údaje Identity Safe môžete importovať taktiež z prenosného profilu, ktorý ste si uložili v staršej verzii produktu zabezpečenia Norton.

Importované údaje môžete zlúčiť alebo nahradiť nimi predtým uložené údaje Identity Safe.

Veľkosť importovaných súborov nesmie prekročiť 15 MB v prípade súborov CSV a 35 MB v prípade súborov NPM.

Import údajov

 1. Kliknite na ikonu Norton Identity Safe na pracovnej ploche alebo na paneli úloh.

 2. Pri výzve použite v okne Prihlásenie alebo vytvorenie účtu e-mailovú adresu a heslo účtu Norton na prihlásenie do aplikácie Identity Safe.

 3. V hlavnom okne aplikácie Norton Identity Safe vyberte možnosť Nastavenia, kliknite na kartu Import/Export a potom na možnosť Importovať.

 4. V okne Import trezora vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Zlúčiť naimportované údaje s existujúcimi údajmi

   Touto voľbou dôjde k zlúčeniu importovaných údajov s existujúcimi.

  • Nahradiť existujúce údaje importovanými

   Touto voľbou dôjde k nahradeniu existujúcich údajov importovanými.

 5. Prehľadávaním vyberte zálohované údaje a kliknite na možnosť Otvoriť. Pri výzve zadajte heslo pre zálohovaný súbor.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v71133087_identity_safe_standalone_1_sk_sk
Operačný systém: Windows
Naposledy zmenené: 28.09.2015