Export údajov aplikácie Identity Safe

Možnosť Importovať/Exportovať je dostupná len v systéme Windows.

Údaje funkcie Identity Safe môžete exportovať s cieľom zabezpečiť ich, obnoviť údaje alebo v prípade, ak prenášate údaje funkcie Identity Safe do nového počítača. Funkciu automatického zálohovania je možné povoliť, aby automaticky vytvárala zálohy trezora. Automaticky vytvorené zálohy sú uložené lokálne vo vašom zariadení v priečinku Users\<Meno používateľa>\My Documents\Norton Identity Safe Backups\<názov účtu Norton>.

Ak chcete zapnúť automatické zálohovanie, v hlavnom okne aplikácie Norton Identity Safe kliknite na ikonu nastavenia zobrazenú ako ozubené koliesko > kliknite na kartu Import/Export a začiarknite políčko Zapnúť automatické zálohy.

Export údajov aplikácie Identity Safe

 1. Kliknite na ikonu Norton Identity Safe na pracovnej ploche alebo na paneli úloh.

 2. Pri výzve použite v okne Prihlásenie alebo vytvorenie účtu e-mailovú adresu a heslo účtu Norton na prihlásenie do aplikácie Identity Safe.

 3. V hlavnom okne aplikácie Norton Identity Safe kliknite na možnosť Nastavenia a potom na kartu Import/Export.

  Môžete vybrať jednu z nasledovných možností:

  • Formát záloh Identity Safe - súbor DAT

   Ako dodatočné zabezpečenie je možné súbor DAT chrániť heslom.

  • Prostý text - súbor CSV (iba prihlásenia a poznámky)

 4. Kliknite na možnosť Exportovať.

 5. Do poľa Názov súboru zadajte alebo vyhľadajte umiestnenie, do ktorého chcete uložiť údaje. Napíšte názov s príponou DAT, ktorý chcete priradiť tomuto súboru.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 7. V potvrdzovacom dialógovom okne kliknite na tlačidlo OK.

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Boli tieto informácie užitočné?

DOCID: v71133085_identity_safe_standalone_1_sk_sk
Operačný systém: Windows
Naposledy zmenené: 28.09.2015