Iné produkty

Export údajov aplikácie Identity Safe

Možnosť Importovať/Exportovať je dostupná len v systéme Windows.

Údaje funkcie Identity Safe môžete exportovať s cieľom zabezpečiť ich, obnoviť údaje alebo v prípade, ak prenášate údaje funkcie Identity Safe do nového počítača. Funkciu automatického zálohovania je možné povoliť, aby automaticky vytvárala zálohy trezora. Automaticky vytvorené zálohy sú uložené lokálne vo vašom zariadení v priečinku Users\<Meno používateľa>\My Documents\Norton Identity Safe Backups\<názov účtu Norton>.

Ak chcete zapnúť automatické zálohovanie, v hlavnom okne aplikácie Norton Identity Safe kliknite na ikonu nastavenia zobrazenú ako ozubené koliesko > kliknite na kartu Import/Export a začiarknite políčko Zapnúť automatické zálohy.

Export údajov aplikácie Identity Safe

 1. Kliknite na ikonu Norton Identity Safe na pracovnej ploche alebo na paneli úloh.

 2. Pri výzve použite v okne Prihlásenie alebo vytvorenie účtu e-mailovú adresu a heslo účtu Norton na prihlásenie do aplikácie Identity Safe.

 3. V hlavnom okne aplikácie Norton Identity Safe kliknite na možnosť Nastavenia a potom na kartu Import/Export.

  Môžete vybrať jednu z nasledovných možností:

  • Formát záloh Identity Safe - súbor DAT

   Ako dodatočné zabezpečenie je možné súbor DAT chrániť heslom.

  • Prostý text - súbor CSV (iba prihlásenia a poznámky)

 4. Kliknite na možnosť Exportovať.

 5. Do poľa Názov súboru zadajte alebo vyhľadajte umiestnenie, do ktorého chcete uložiť údaje. Napíšte názov s príponou DAT, ktorý chcete priradiť tomuto súboru.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 7. V potvrdzovacom dialógovom okne kliknite na tlačidlo OK.

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v71133085_identity_safe_standalone_1_sk_sk
Operačný systém: Windows
Naposledy zmenené: 28.09.2015