Iné produkty

O nastaveniach importovania/exportovania

Údaje aplikácie Norton Identity Safe môžete exportovať kvôli zabezpečeniu, obnoveniu údajov alebo v prípade, ak prenášate údaje aplikácie Norton Identity Safe do nového počítača. Súbory so zálohou sú uložené ako súbory DAT alebo CSV.

Možnosť Importovať/Exportovať je dostupná len v systéme Windows.

Heslo trezora nie je možné resetovať. Spoločnosť Symantec preto odporúča, aby ste si údaje trezora pravidelne zálohovali. Keď zapnete funkciu automatického zálohovania, budú sa zálohy trezora automaticky vytvárať a ukladať lokálne v zariadení. Zálohy trezora sa nachádzajú v priečinku Users\<Meno používateľa>\My Documents\Norton Identity Safe Backups\<názov účtu Norton>.

Zálohované súbory je možné chrániť heslom. Na zaistenie väčšej bezpečnosti vašich údajov aplikácie Norton Identity Safe spoločnosť Symantec odporúča používať heslo. Heslo zálohy nemusí byť rovnaké ako heslo aplikácie Identity Safe. Ak ste zapli automatické zálohovanie, budú zálohované súbory automatická chránené heslom trezora. Heslo musíte zadať vtedy, keď importujete zálohované údaje aplikácie &ProductName.

Údaje aplikácie Norton Identity Safe je možné importovať z predtým zálohovaného súboru.

Údaje môžete taktiež odstrániť, hneď čo sa import dokončí.

V okne Import/Export je možné vykonávať nasledovné:

Importovať

Je možné importovať údaje zo zálohovaného súboru.

Pri importovaní údajov aplikácie Norton Identity Safe máte nasledovné možnosti:

  • Zlúčiť naimportované údaje s existujúcimi údajmi

  • Nahradiť existujúce údaje importovanými.

Exportovať

Údaje aplikácie Norton Identity Safe je možné zálohovať v súborových formátoch DAT alebo CSV. Môžete vybrať jednu z nasledovných možností:

  • Formát záloh Identity Safe - súbor DAT

  • Prostý text - súbor CSV (iba prihlásenia a poznámky)

Odporúča sa pravidelné zálohovanie všetkých údajov aplikácie Norton Identity Safe. Počas exportovania údajov zadajte heslo, aby ste ochránili svoje údaje aplikácie Norton Identity Safe pred zneužitím.

Automatické zálohovanie

Váš trezor sa bude zálohovať automaticky a ukladať lokálne v zariadení. Ak chcete použiť túto možnosť, začiarknite políčko Zapnúť automatické zálohy.

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v71133077_identity_safe_standalone_1_sk_sk
Operačný systém: Windows
Naposledy zmenené: 28.09.2015