Iné produkty

Ukladanie prihlásení

Aplikácia Identity Safe umožňuje ukladať prihlásenia ako manuálne, tak automaticky. Prihlásenia ponúkajú bezpečný a jednoduchý spôsob vyplnenia prihlasovacích polí na navštívenej webovej lokalite. Ak chcete, aby aplikácia Identity Safe automaticky vyplnila prihlasovacie údaje pri budúcej návšteve webovej lokalite, použite možnosť Automatické vypĺňanie. Ak ste pre jednu lokalitu uložili viac prihlásení, aplikácia Identity Safe umožňuje zvoliť konkrétne prihlásenie pre danú lokalitu. V takom prípade sa na automatické vyplnenie použije naposledy uložené prihlásenie. Ak sa chcete prihlásiť pomocou iného prihlásenia, zvoľte požadované prihlásenie na informačnom paneli.

Aby ste prihlásenia používané na webovej lokalite mohli uložiť, musíte byť do aplikácie Identity Safe prihlásení. Ak je pole s heslom alebo menom používateľa prázdne, aplikácia Identity Safe vás nevyzve na uloženie prihlásenia.

Predvolene sa prihlásenia ukladajú automaticky. Toto nastavenie zmeníte nasledovne:

 • V systéme Windows kliknite v hlavnom okne aplikácie Norton Identity Safe na možnosť Nastavenie > karta Prehliadanie > a nakonfigurujte možnosť Uložiť moje poverenia pri prihlásení na webovú lokalitu. Možnosti nastavenia sú Vždy, Nie alebo Opýtať sa. Predvolene je nastavená možnosť Vždy.

 • V systéme Android ťuknite v aplikácii Norton Identity Safe na  hlavné tlačidlo > Nastavenia > Trezor > Prihlásenia a heslá > začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti Uložiť moje poverenia pri prihlásení na webovú lokalitu.

 • V systéme iOS ťuknite v aplikácii Norton Identity Safe na  hlavné tlačidlo > Nastavenia > Trezor > a presuňte prepínač Automaticky ukladať prihlásenia do polohy Zap. alebo Vyp.

Aplikácia Identity Safe umožňuje prístup k všetkým prihlasovacím údajom uloženým pre webovú lokalitu aj po uplynutí platnosti produktu.

Uloženie prihlásenia

 1. Prejdite na webovú lokalitu, pre ktorú chcete uložiť prihlásenie.

 2. Zadajte prihlasovacie údaje a kliknite na možnosť alebo odkaz, pomocou ktorého sa prihlásite.

  Funkcia Identity Safe automaticky ukladá podrobnosti o prihláseniach, keď ich prvýkrát zadávate.

Uloženie ďalších prihlásení pre webovú lokalitu

 1. Prejdite na webovú lokalitu, pre ktorú chcete uložiť ďalšie prihlásenie.

  Prihlasovacie poverenia sa automaticky zobrazia na webovej lokalite.

 2. Vymažte prihlasovacie poverenia zobrazené na webovej lokalite.

 3. Zadajte nové prihlásenie a kliknite na možnosť alebo odkaz, ktorými sa prihlásite.

 4. Vo výzve Chcete nahradiť uložené prihlásenie pre túto lokalitu? kliknite na možnosť Uložiť nové.

  Túto výzvu je možné vidieť iba pre prvé dodatočné prihlásenie uložené pre tú istú webovú lokalitu.

 5. Vo výzve Pomenujte toto nové prihlásenie kliknite na možnosť Uložiť. Predvolene aplikácia Norton Identity Safe toto prihlásenie pomenuje. Ak ho chcete premenovať, vymažte daný text a napíšte nový.

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v71133073_identity_safe_standalone_1_sk_sk
Operačný systém: Windows
Naposledy zmenené: 26.10.2015