Iné produkty

Import údajov aplikácie Identity Safe

Údaje Identity Safe môžete importovať z predtým zálohovaného súboru. Údaje Identity Safe môžete importovať taktiež z prenosného profilu.

Veľkosť importovaných súborov nesmie prekročiť 15 MB v prípade súborov CSV a 35 MB v prípade súborov NPM.

Pri importovaní údajov Identity Safe máte nasledovné možnosti:

 • Zlúčiť importované údaje do cloudového trezora.

 • Nahradiť existujúce údaje Identity Safe uložené v trezore importovanými údajmi.

Na importovanie údajov aplikácie Identity Safe môžete použiť nasledovné možnosti:

Importovať moje údaje z

Umožňuje vám prehľadávať a nájsť súbor, z ktorého chcete údaje Identity Safe importovať.

Keď pripojíte externú jednotku s prenosným profilom, ponúknu sa vám nasledovné možnosti:

 • Prenosný profil (Jednotka:Jednotka:\)

  Túto možnosť vyberte, ak chcete údaje Identity Safe z prenosného profilu importovať do cloudového trezora.

 • Súbor so zálohou

  Vyberte túto možnosť, ak chcete importovať údaje Identity Safe z predtým zálohovaného súboru.

Heslo

Umožňuje vám zadať heslo.

Musíte zadať to isté heslo, ktoré ste zadali pri zálohovaní údajov. Ak sa pokúšate importovať údaje zo svojho prenosného profilu, zadajte heslo k tomuto profilu.

Počas importu údajov:

Umožňuje výber možností importovania.

Vaše možnosti sú:

 • Zlúčiť s existujúcimi údajmi

  Umožňuje zlúčiť importované údaje Identity Safe do cloudového trezora. Keď údaje zlúčite, importované údaje sa pridajú k už uloženým údajom.

 • Nahradiť existujúce údaje

  Umožňuje nahradiť obsah cloudového trezora importovanými údajmi Identity Safe. Keď údaje nahradíte, importované údaje prepíšu už uložené údaje.

Tieto možnosti sa zobrazia iba vtedy, keď importujete údaje Identity Safe zo súboru so zálohou.

Po zlúčení pôvodné údaje odstrániť

Umožňuje vám vybrať, že po importovaní chcete údaje Identity Safe z prenosného profilu odstrániť.

Táto možnosť sa zobrazí iba vtedy, keď importujete údaje z prenosného profilu.

O nastaveniach importovania/exportovania

Import údajov aplikácie Identity Safe

Export údajov aplikácie Identity Safe

O nastaveniach zabezpečenia

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v70600116_identity_safe_standalone_1_sk_sk
Operačný systém: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 09.07.2013