Iné produkty

Zmena hesla aplikácie Identity Safe

Heslo aplikácie Identity Safe by ste mali pravidelne meniť v záujme bezpečnosti svojich údajov a prevencie neoprávneného prístupu k osobným informáciám.

Ak chcete zmeniť heslo aplikácie Identity Safe pre cloudový trezor, vami zadané heslo musí mať nasledovné vlastnosti:

  • Najmenej osem znakov

  • Najmenej jedno veľké písmeno

  • Najmenej dve číslice (0 až 9)

  • Najmenej jeden zvláštny znak (napríklad *, >, &, $ a %)

  • Heslo sa nesmie zhodovať s menom používateľa a heslom vášho účtu Norton.

Pri zmene hesla aplikácie Identity Safe môžete použiť tieto možnosti:

Aktuálne heslo

Umožňuje zadať aktuálne heslo aplikácie Identity Safe.

Pripomenutie hesla zobrazuje pripomenutie vášho aktuálneho hesla, ktoré ste si uložili pri prvotnom nastavení.

Pripomenutie hesla

Umožňuje zobraziť aktuálne pripomenutie hesla aplikácie Identity Safe.

Možnosť Pripomenutie hesla zobrazuje pripomenutie vášho aktuálneho hesla, ktoré ste si uložili pri prvotnom nastavení.

Sila hesla

Umožňuje overiť si silu hesla.

Sila hesla je znázornená graficky.

Ako si vytvoriť silné heslo?

Umožňuje zobraziť ďalšie informácie o vytváraní silných hesiel.

Nové heslo

Umožňuje zadať nové heslo aplikácie Identity Safe.

Potvrdenie hesla

Slúži na opätovné zadanie hesla na potvrdenie platnosti hesla zadaného v políčku Nové heslo.

Pripomenutie

Umožňuje zadať pomôcku pre pripomenutie hesla, aby ste ho mohli získať v prípade, že ho zabudnete.

O nastaveniach zabezpečenia

O aplikácii Norton Identity Safe

Vytvorenie cloudového trezora aplikácie Norton Identity Safe

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v70600105_identity_safe_standalone_1_sk_sk
Operačný systém: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 08.08.2013