Iné produkty

Úprava prihlásení

Okno Úprava prihlásení umožňuje zobraziť všetky prihlásenia, ktoré má funkcia Identity Safe spravovať. Informácie o prihláseniach obsahujú napríklad prihlasovacie údaje k e-mailu alebo prihlasovacie údaje do internetového bankovníctva.

V okne Úprava prihlásení sú dostupné nasledujúce možnosti:

Prihlásenia

Môžete si zobraziť všetky prihlásenia, ktoré bude funkcia Identity Safe spravovať.

Môžete organizovať prihlásenia v rôznych priečinkoch. Ak sa rozhodnete nekategorizovať žiadne z prihlásení v priečinku, zobrazí sa názov prihlasovacej webovej stránky. Sekcia Prihlásenia predvolene zobrazuje zoznam priečinkov v abecednom poradí. Kliknutím na ikonu priečinka môžete zobraziť všetky prihlásenia v danom priečinku. Keď kliknete na názov webovej lokality uvedenej v priečinku, v oblasti Podrobnosti sa zobrazia podrobné údaje o prihlásení.

Svoje prihlásenia môžete spravovať taktiež na domovskej stránke Norton Identity Safe.

V časti Prihlásenia môžete vykonať taktiež nasledovné:

  • Reorganizovať prihlásenia.

    Umožňuje úpravou prihlásení presunúť prihlásenie z jedného priečinka do druhého.

  • Upraviť prihlásenie.

    Umožňuje úpravu údajov o uloženom prihlásení, ako sú meno, heslo a priečinok.

Podrobnosti

Podrobnosti o prihlásení môžete vidieť v časti Podrobnosti. Taktiež môžete vidieť silu prihlasovacieho hesla.

V okne Úprava prihlásení sú dostupné nasledujúce možnosti:

Hľadať

Táto možnosť umožňuje vyhľadávať prihlásenia vo funkcii Identity Safe.

Okno Úprava prihlásení ponúka inteligentnú funkciu vyhľadávania typu „hľadať počas písania". Výsledky sa filtrujú na základe znakov, ktoré zadávate.

Vytvoriť nový priečinok

Táto možnosť umožňuje vytvárať priečinky, v ktorých môžete zoskupovať prihlásenia rovnakého (podobného) typu.

Keď zadáte prihlasovacie poverenia na webovej lokalite, aplikácia Identity Safe vás vyzve na uloženie prihlasovacích údajov pre danú webovú lokalitu. Vaše prihlasovacie údaje môžete uložiť do priečinka, ktorý ste vytvorili v okne Úprava prihlásení. V rozbaľovacom zozname Priečinok si zvoľte priečinok.

Keď pridáte prihlásenie, v rozbaľovacom zozname Priečinok sa automaticky zobrazí priečinok, do ktorého ste uložili predchádzajúce prihlásenie.

Vytvoriť nové prihlásenie

Umožní vám manuálne pridať prihlásenie.

Prihlásenie pre webovú lokalitu môžete pridať ručne.

Ak chcete pridať prihlásenie pre webovú lokalitu, použite v adrese URL predponu http:// alebo https://.

Ak ste uložili prihlásenie pre webovú lokalitu, aplikácia Identity Safe vám umožní nastaviť možnosti týkajúce sa automatického vypĺňania alebo manuálneho vypĺňania vašich prihlásení pri návšteve tejto lokality.

Ak kliknete na možnosť Vytvoriť nové prihlásenie, aplikácia Identity Safe zobrazí reťazec https:// predvolene.

Po uložení nového prihlásenia môžete rýchlo otvoriť webovú lokalitu pomocou možnosti Adresa, ktorá sa nachádza v časti Podrobnosti.

Vymazať

Umožní vám vymazanie prihlásenia alebo priečinka, ktoré chcete odstrániť zo svojho profilu Identity Safe.

Keď kliknete na možnosť Vymazať v okne Úprava prihlásení, zobrazí sa výstražná správa. Výstražná správa informuje, že aplikácia Norton Identity Safe natrvalo odstráni prihlásenie alebo priečinok, ktoré chcete vymazať zo svojho profilu Identity Safe.

V časti Podrobnosti sú dostupné nasledujúce možnosti:

Názov

Zobrazí názov webovej lokality, pre ktorú ste uložili prihlasovacie údaje.

Uvidíte názov webovej lokality, ktorý ste zadali do políčka Názov pri ukladaní prihlasovacích údajov. Keď vyberiete prihlásenie z časti Prihlásenia, časť Podrobnosti zobrazí podrobné údaje o prihlásení. Môžete takisto zmeniť názov prihlásenia v časti Podrobnosti okna Úprava prihlásení.

Adresa

Zobrazí adresu URL webovej lokality, pre ktorú ste uložili prihlasovacie údaje. Môžete tiež kliknúť na adresu URL a tak rýchlo otvoriť webovú lokalitu.

Keď vyberiete prihlásenie z časti Prihlásenia, časť Podrobnosti zobrazí podrobné údaje o prihlásení. Môžete overiť svoje podrobné údaje a ihneď spustiť prihlasovaciu stránku webovej lokality.

Aplikácia Identity Safe vám poskytne možnosť zmeniť adresu URL webovej lokality, pre ktorú ste uložili svoje prihlásenia. Ak to chcete vykonať, použite odkaz Zmeniť, ktorý je dostupný vedľa možnosti Adresa.

Uistite sa, že nová adresa URL patrí tej istej doméne ako aktuálna adresa URL. Napríklad, ak vaša aktuálna adresa URL je http://www.symantec.com a chcete ju zmeniť, potom ju môžete zmeniť na http://www.symantec.com/norton/support.jsp. Ale nemôžete zmeniť vašu adresu URL na http://www.symantec.edu.

Meno používateľa

Slúži na zobrazenie mena používateľa, ktoré sa vzťahuje na uložené prihlásenie.

Vaše meno používateľa meno môžete upraviť pomocou odkazu Zmeniť, ktorý je dostupný vedľa možnosti Meno používateľa.

Na zadanie nového mena používateľa použite pole Zadajte nové meno používateľa v okne Meno používateľa. Nové meno používateľa sa zobrazí, keď opätovne navštívite webovú lokalitu, pre ktorú ste uložili prihlasovacie údaje.

Heslo

Umožňuje zobraziť heslo uloženého prihlásenia.

Na zobrazenie hesla môžete použiť odkaz Zobraziť. Keď kliknete na tento odkaz, aplikácia Norton Identity Safe vás vyzve, aby ste do okna Overenie hesla pre funkciu Identity Safe zadali heslo pre funkciu Identity Safe pre aktuálny trezor.

Okno Overenie hesla pre funkciu Identity Safe sa zobrazí iba vtedy, ak ste v okne Heslo a zabezpečenie zmenili úroveň zabezpečenia hesla pre funkciu Identity Safe.

Odkaz Skryť umožňuje skryť heslo. V režime skrytia hesla zobrazí program Identity Safe iba osem znakov bez ohľadu na dĺžku hesla. Okno Úprava prihlásení poskytuje aj grafické zobrazenie sily hesla prihlásenia. Ďalšie informácie o vytváraní silných hesiel nájdete po kliknutí na odkaz Ďalšie informácie.

Aplikácia Identity Safe taktiež ponúka možnosť zmeniť vaše prihlasovacie heslo. Najskôr musíte zobraziť heslo pomocou odkazu Zobraziť a potom ho môžete zmeniť v poli Heslo.

Zmenené

Umožní vám prezrieť dátum a čas, kedy ste naposledy vykonali zmeny v okne Úprava prihlásení.

Funkcia Identity Safe aktualizuje dátum a čas, aj keď zmeníte nastavenia z ponuky Identity Safe na paneli nástrojov Norton Toolbar.

Táto možnosť zobrazí dátum vo formáte MM/DD/RRRR a čas vo formáte HH:MM:SS AM/PM. Napríklad, ak vykonáte zmeny 8. júna 2011 o 15.00 hod., potom táto možnosť zobrazí dátum a čas ako 06/08/2011 3:00:00 PM.

Vyžiadanie hesla programu Identity Safe pred vyplnením

Táto možnosť zobrazí výzvu na zadanie hesla aplikácie Identity Safe pred tým, než sa automaticky vyplnia údaje do prihlásenia.

Túto možnosť odporúčame používať vtedy, keď chcete dosiahnuť vyššiu úroveň zabezpečenia prihlasovacích poverení. Túto možnosť môžete použiť napríklad pre svoju webovú lokalitu s online bankovníctvom.

Automaticky vyplniť počas návštevy tejto stránky

Automaticky vyplní prihlásenie na navštívených webových lokalitách.

Spoločnosť Symantec odporúča, aby ste používali túto možnosť na zadanie prihlasovacích informácií na webovú stránku.

Automaticky odoslať pri výbere tohto prihlásenia

Automaticky vás prihlási na webové lokality, pre ktoré ste uložili prihlasovacie údaje.

Táto možnosť je povolená iba vtedy, ak začiarknete možnosť Automaticky vyplniť počas návštevy tejto stránky.

Vždy, keď vykonáte zmeny v časti Podrobnosti a potom prejdete do časti Prihlásenia bez toho, aby ste zmeny uložili, funkcia Identity Safe odošle výstražnú správu. Táto výstražná správa vás vyzve, aby ste uložili zmeny pred vykonaním ďalšej aktivity v časti Prihlásenia.

Na zobrazenie a automatické doplnenie uložených prihlásení môžete použiť ponuku Trezor otvorený, ktorá je k dispozícii na paneli nástrojov Norton Toolbar.

Možnosť Asistent pre prihlasovanie na paneli Norton Toolbar môžete použiť na prezeranie, kopírovanie a úpravy prihlásení a kariet vo svojom cloudovom trezore.

V okne Asistent pre prihlasovanie sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

Prihlásenie pre webovú lokalitu

Umožňuje zobraziť prihlasovacie poverenia pre webovú stránku práve zobrazenú vo vašom prehliadači.

Karty

Umožňuje zobraziť karty, ktoré ste uložili vo svojom cloudovom trezore.

Všetky prihlásenia

Umožňuje zobraziť prihlasovacie poverenia, ktoré ste uložili vo svojom cloudovom trezore.

Ak ste si pre tú istú webovú lokalitu uložili viacero prihlásení, prihlásenie si môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu, ktorý sa zobrazí v ľavom hornom rohu okna Asistent pre prihlasovanie.

Aplikácia Norton Identity Safe automaticky deteguje polia pre prihlásenie, ktoré sa na webových stránkach nepodarí automaticky vyplniť alebo sa vyplnia nesprávne, a v prehliadači zobrazí panel s ponukami Potrebujete pomoc. Panel s ponukami Potrebujete pomoc? vám umožní použiť uložené prihlasovacie poverenia. Ak chcete podrobnosti z údajov Identity Safe zadať manuálne, môžete kliknúť na možnosť Kopírovať a informácie skopírovať a prilepiť.

Ak vyberiete možnosť Vyžiadanie hesla programu Identity Safe pred vyplnením v okne Úprava prihlásení, musíte za účelom správy prihlasovacích poverení v okne Asistent pre prihlasovanie overiť heslo k svojmu online trezoru.

Úprava alebo odstraňovanie prihlásení

Ukladanie prihlásení

O nastaveniach zabezpečenia

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v70595252_identity_safe_standalone_1_sk_sk
Operačný systém: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 08.08.2013