Vytvorenie hesla pre online trezor

Funkcia Norton Identity Safe vám pomáha spravovať vaše citlivé informácie a poskytne vám dodatočnú ochranu pri vykonávaní transakcií online. Rôzne prvky vo funkcii Norton Identity Safe poskytujú bezpečné uloženie pre vaše osobné citlivé informácie, ako sú adresy, prihlasovacie údaje, heslá a údaje o platobnej karte.

Aplikácia Norton Identity Safe umožňuje vytvoriť cloudový trezor a uložiť doň údaje Identity Safe náležiace k účtu Norton. K citlivým údajom Identity Safe môžete pristupovať z akéhokoľvek počítača, ktorý je pripojený na internet.

Toto okno sa zobrazí iba vtedy, ak nemáte k svojmu účtu Norton priradený cloudový trezor.

Okrem funkcií ako ukladanie prihlásení, kariet a poznámok môžete svoj cloudový trezor používať na tieto činnosti:

  • Importovať údaje aplikácie Identity Safe z predtým zálohovaného súboru. Taktiež môžete importovať údaje uložené v prenosnom profile zo staršej verzie produktu do aktuálnej verzie.

  • Exportovať údaje aplikácie Identity Safe do súboru DAT

Pre účet Norton je možné vytvoriť iba jeden cloudový trezor.

V okne Vytvorenie hesla pre online trezor môžete použiť nasledovné možnosti:

Vytvorenie hesla

Umožňuje vám zadať heslo pre aplikáciu Identity Safe.

Pri vytváraní cloudového trezora musíte zadať silné heslo. Ak zadáte slabé heslo, aplikácia Identity Safe vás vyzve na zadanie silného hesla.

Aplikácia Identity Safe umožňuje vytvoriť cloudový trezor iba v prípade zadania silného hesla.

Potvrdenie hesla

Umožňuje potvrdenie hesla.

Pripomenutie hesla

Žiada vás o zadanie pomôcky pre pripomenutie hesla, aby ste ho mohli získať v prípade, že ho zabudnete.

Vytvoriť trezor

Umožňuje vytvoriť cloudový trezor.

Vytvorenie cloudového trezora aplikácie Norton Identity Safe

Export údajov aplikácie Identity Safe

Import údajov aplikácie Identity Safe

O cloudovom trezore aplikácie Norton Identity Safe

O aplikácii Norton Identity Safe

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v70595087_identity_safe_standalone_1_sk_sk
Operačný systém: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 08.08.2013