Iné produkty

Zálohovanie súborov

Po nastavení vašich preferovaných možností zálohovania v aplikácii Norton 360 Online bude spustenie zálohovania veľmi jednoduché. Ak ste naplánovali všetky záložné sady tak, aby sa automaticky zálohovali, nemusíte už nič robiť. Aplikácia Norton 360 Online vykoná automatické zálohovanie pre všetky záložné sady, keď zapnete počítač, ale nebudete na ňom vykonávať žiadne iné úlohy. Avšak aplikácia Norton 360 Online nezálohuje súbory automaticky, ak je cieľom zálohovania CD, DVD alebo Blu-ray disk. Zálohovanie do týchto cieľov vyžaduje váš zásah.

Či ste už nastavili aplikáciu Norton 360 Online na automatické zálohovanie do vášho počítača alebo nie, zálohovanie môžete vždy spustiť. Napríklad ak ste pridali alebo upravili dôležité súbory a chcete sa uistiť, že sú v bezpečí. V tomto prípade môžete spustiť zálohovanie manuálne. Zálohovanie môžete tiež spustiť na konci dňa, ak nechcete čakať, kým sa spustí automatické zálohovanie.

Podrobnosti o zálohovaní si môžete prezrieť v kategórii zálohovania v okne História zabezpečenia.

Zálohovanie vašich súborov

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Zálohovanie a potom kliknite na možnosť Spustiť zálohovanie teraz.

  2. Riaďte sa pokynmi pre zálohovanie, ktoré vám aplikácia Norton 360 Online poskytne.

    Napríklad ak si zvolíte zálohovanie vašich súborov na CD, potom vás aplikácia Norton 360 Online vyzve, aby ste vložili zapisovateľné CD.

  3. V okne Zálohovanie kliknite na možnosť Zavrieť.

Výber záložného miesta

Zobrazenie a zmena plánu zálohovania

Inštalácia ovládača optickej zálohovacej mechaniky

Vymazanie skôr zálohovaných súborov

O riešeniach problémov so zálohovaním

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v6958606_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 28.10.2011