Iné produkty

Prispôsobenie nastavení aplikácie Norton 360 Online

Štandardné nastavenia aplikácie Norton 360 Online poskytujú bezpečný, automatický a účinný spôsob ochrany vášho počítača. Ak však chcete zmeniť alebo prispôsobiť nastavenia ochrany, z okna Nastavenia môžete vstúpiť do väčšiny funkcií.

Nastavenia aplikácie Norton 360 Online môžete konfigurovať nasledujúcimi spôsobmi:

 • Použite prepínač Zap./Vyp. a zapnite alebo vypnite danú funkciu. Keď funkciu vypnete, prepínač Zap./Vyp. sa zmení na červený, čo označuje, že váš počítač je zraniteľný voči hrozbám zabezpečenia. Keď funkciu zapnete, prepínač Zap./Vyp. sa zmení na zelený, čo označuje, že váš počítač je chránený voči hrozbám zabezpečenia.

 • Potiahnite posúvač ochrannej funkcie na vaše preferované nastavenie. Aplikácia Norton 360 Online väčšinou poskytuje nastavenie posúvača, aby ste sa mohli rozhodnúť, či chcete automaticky vyriešiť problém hrozby zabezpečenia alebo či sa vás má opýtať, kým vykonáte určitý krok.

 • Ochrannú funkciu môžete nakonfigurovať buď vybraním možností, ktoré sú dané pre konfiguráciu, alebo poskytnutím požadovaných informácií. Väčšina týchto možností je k dispozícii ako zaškrtávacie políčka, ktoré označíte alebo odznačíte.

  Môžete tiež použiť možnosť Všetky štandardné nastavenia, čím znova nastavíte konfiguráciu na štandardnú úroveň.

 • Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte vašu preferovanú možnosť.

 • Označte alebo odznačte možnosti v položke Rýchle ovládanie, čím zapnete alebo vypnete dané funkcie.

Aplikácia Norton 360 Online tiež poskytuje možnosť Použiť štandardné nastavenia vo veľkej časti okna Nastavenia. Túto možnosť môžete použiť na opätovné nastavenie konfigurácie na štandardnú úroveň.

Prispôsobenie nastavení aplikácie Norton 360 Online

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia kliknite na ochrannú funkciu, ktorú chcete prispôsobiť.

 3. V okne, ktoré sa objaví, nastavte možnosť pre vaše preferované nastavenia.

  Musíte kliknúť na kartu, aby ste sa dostali k nastaveniam, ktoré sú uvedené v tejto karte.

 4. V okne Nastavenia vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo Použiť.

  • Ak chcete zatvoriť okno bez uloženia zmien, kliknite na tlačidlo Zatvoriť.

O nastaveniach produktu Norton 360 Online

Zapnutie alebo vypnutie služieb Rýchle ovládanie

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v6958566_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 27.10.2011