Iné produkty

Výber súborov na obnovenie

Keď obnovujete zálohované súbory pomocou aplikácie Norton 360 Online, možno nebudete potrebovať obnoviť všetky súbory zo zálohy. Môžete obnoviť súbory, ktoré sa mohli poškodiť, náhodne vymazať alebo nesprávne upraviť. Aplikácia Norton 360 Online poskytuje niekoľko spôsobov, ktorými môžete vybrať súbory, ktoré potrebujete obnoviť.

Keď kliknete na možnosť Vyhľadať súbory a priečinky, môžete vidieť zoznam všetkých zálohovaných súborov. Môžete jednoducho vybrať súbory, ktoré chcete obnoviť, tak, že ich označíte. Súbory môžete filtrovať podľa kategórií v ľavom políčku v okne Obnova súborov.

Na ľavom paneli okna v časti Kategória sú k dispozícii rôzne možnosti:

Všetky typy súborov

Môžete si prezrieť všetky zálohované súbory v záložnej sade.

Kategórie súborov

V ľavom políčku môžete vidieť všetky kategórie súborov, ktoré ste predtým zálohovali. Keď kliknete na kategóriu súborov, môžete vidieť všetky zálohované súbory v tejto kategórii v pravom políčku.

Priečinky

Môžete vidieť všetky zálohované priečinky obsahujúce súbory v záložnej sade.

Vybrané súbory

Môžete vidieť všetky súbory a zložky, ktoré ste vybrali pre zálohovanie.

Môžete tiež vyhľadať konkrétny súbor pomocou možnosti Vyhľadať. Môžete vylúčiť každú položku v pravom políčku, ak ju chcete vylúčiť z obnovenia tak, že ju neoznačíte.

Môžete použiť ktorúkoľvek z nasledujúcich metód a môžete ich aj kombinovať, ak chcete vybrať súbory, ktoré sa majú obnoviť:

Obnoviť všetky súbory a kategórie

Môžete obnoviť všetky zálohované súbory bez vylúčenia súborov v rámci záložnej sady.

Obnoviť súbory vyhľadávaním

Vyhľadávať môžete podľa názvu súboru alebo podľa časti názvu súboru zo zoznamu zálohovaných súborov a potom ich môžete obnoviť. Môžete tiež použiť maskovacie znaky ako hviezdičky (*) alebo otázniky (?) a vyhľadať pomocou nich názvy súborov alebo zložiek. Napríklad môžete vpísať *.doc a vyhľadajú sa všetky dokumenty Microsoft Word.

Obnoviť jednotlivé súbory v rámci kategórie súborov

Uvidíte zoznam súborov, ktoré sú zahrnuté do každej kategórie súborov a potom zvoľte, ktoré súbory chcete obnoviť.

Vyberte súbory a kategórie súborov, ktoré chcete obnoviť, v okne Obnova súborov.

Výber všetkých zálohovaných súborov, ktoré sa majú obnoviť

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Zálohovanie a potom kliknite na možnosť Obnoviť súbory.

 2. V okne Obnova súborov vedľa možnosti Súbory začiarknite možnosť Obnoviť všetky súbory a kategórie.

  Všetky zálohované súbory a priečinky v záložnej sade sa vyberú na obnovenie.

Výber súborov, ktoré chcete obnoviť vyhľadávaním

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Zálohovanie a potom kliknite na možnosť Obnoviť súbory.

 2. V časti Súbory do textového poľa Vyhľadať vpíšte celý názov súboru alebo jeho časť alebo príponu súboru.

 3. Kliknite na tlačidlo Vyhľadať.

  Okno zobrazí názvy súborov, ktoré obsahujú text, ktorý ste vpísali.

 4. Označte súbory, ktoré chcete obnoviť a potom kliknite na možnosť OK.

 5. Zopakujte kroky 2 4 a pridajte ďalšie súbory do zoznamu tých, ktoré má aplikácia Norton 360 Online obnoviť.

Výber konkrétneho súboru v rámci kategórie súborov, ktorý sa má obnoviť

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Zálohovanie a potom kliknite na možnosť Obnoviť súbory.

 2. V okne Obnoviť súbory v položke Súbory kliknite na možnosť Vyhľadať súbory a priečinky.

 3. V ľavom políčku v časti Zobraziť výsledky pre kliknite na kategóriu súborov, z ktorej chcete obnoviť súbory.

 4. V pravom políčku vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Označte súbory, ktoré chcete obnoviť.

  • Ak chcete obnoviť všetky súbory v tejto kategórii alebo v zložke, označte zaškrtávacie políčko v záhlaví v blízkosti možnosti Obnova súborov.

 5. Zopakujte kroky 3 4 a pridajte ďalšie súbory do zoznamu tých, ktoré má aplikácia Norton 360 Online obnoviť.

  Môžete použiť možnosť Vybrané súbory v ľavom políčku v časti Zobraziť výsledky pre, ak chcete vidieť všetky vybrané súbory, ktoré chcete obnoviť.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Obnova súborov

Obnova súborov pomocou funkcie Automatické spustenie obnovenia aplikácie Norton 360 Online

Voľba miesta obnovenia

Voľba miesta, odkiaľ obnovovať súbory

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v6958548_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 28.10.2011