Iné produkty

Obnova súborov

Dôvodom, prečo by ste mali mať dobré zálohovanie, je to, že budete môcť obnoviť súbory zo zálohovania v prípade potreby. Aplikácia Norton 360 Online poskytuje jednoduchú metódu obnovovania zálohovaných súborov.

Norton 360 Online štandardne zobrazuje záložnú lokalitu naposledy spustenej záložnej sady a pôvodné miesta súborov.

Počas obnovovania súborov môžete zmeniť ktorékoľvek z nasledujúcich nastavení:

Obnoviť z

Ak chcete obnoviť súbory, môžete si zvoliť ktorúkoľvek Záložnú sadu.

Ak ste zálohovali svoje dáta na externé médium, musíte ho pripojiť k vášmu počítaču, aby ste mohli tieto súbory obnoviť. Aplikácia Norton 360 Online uvádza zoznam všetkých záložných sád, pre ktoré spúšťate zálohovanie na vašom počítači a ktoré váš počítač dokáže aktuálne nájsť.

Súbory

Zálohované súbory môžete obnoviť zo záložnej sady, ktorú ste vybrali. Môžete použiť možnosť Vyhľadávať na vyhľadávanie súborov podľa názvu a pridať vybraný súbor, aby sa obnovil. Môžete tiež označiť možnosť Obnoviť všetky súbory a kategórie vedľa nadpisu Súbory, čím vyberiete všetky kategórie súborov. Navyše môžete vyhľadať zálohované súbory podľa kategórií súborov a priečinkov pomocou možnosti Vyhľadať súbory a priečinky.

Môžete filtrovať zálohované súbory v záložnej sade na základe kategórií zálohovaných súborov.

Obnoviť do

Pôvodné lokality súborov môžete obnoviť alebo môžete prejsť na novú lokalitu, kde môžete vaše súbory obnoviť. Aplikácia Norton 360 Online zobrazuje celkový počet súborov a celkovú veľkosť súborov, ktoré ste vybrali na obnovu.

Ak sa na pôvodnom mieste nachádzajú súbory s rovnakým názvom, obnovené súbory ich nahradia.

Ak ste zálohovali súbory z CD alebo DVD, neobnovujte súbory kopírovaním priamo do vášho počítača zo záložných diskov. Keď aplikácia Norton 360 Online zálohuje súbory na CD alebo DVD, niekedy musí súbory rozdeliť na dva disky. Preto sa počas priameho kopírovania súboru z disku môže prekopírovať len časť súboru. Takýto súbor sa bude javiť ako poškodený, keď ho budete chcieť použiť. Namiesto toho obnovujte súbory prostredníctvom aplikácie Norton 360 Online.

Obnoviť súbory

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Zálohovanie a potom kliknite na možnosť Obnoviť súbory.

  2. V okne Obnoviť súbory vykonajte jednu alebo viacero z nasledujúcich činností:

    • V časti Obnoviť z zmeňte miesto, odkiaľ sa má obnovovať.

    • V časti Súbory určte, čo sa má obnoviť.

    • V časti Obnoviť do zmeňte miesto, kam sa majú obnoviť.

  3. Kliknite na možnosť Obnoviť súbory.

  4. Obnovenie súborov dokončite podľa pokynov na obrazovke počítača.

Obnova súborov pomocou funkcie Automatické spustenie obnovenia aplikácie Norton 360 Online

Voľba miesta obnovenia

Výber súborov na obnovenie

Voľba miesta, odkiaľ obnovovať súbory

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v6958542_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 28.10.2011