Iné produkty

O zálohovaniach

Jedným z najdôležitejších spôsobov, ako chrániť dôležité informácie vo vašom počítači, je pravidelné zálohovanie súborov. V prípade, že prídete o svoje údaje, aplikácia Norton 360 Online vám ich neskôr umožní obnoviť. Napríklad ak náhodou vymažete dôležitý súbor alebo má váš počítač hardvérovú poruchu, ktorá zničí určité súbory. V tomto prípade môžete obnoviť stratené súbory zo zálohovania.

Zálohovanie môžete tiež použiť, ak nechcete, aby sa stály disk počítača zaplnil starými a zriedkavo používanými súbormi. Po zálohovaní takýchto súborov ich môžete z vášho počítača odstrániť a obnoviť ich neskôr, keď ich znova budete potrebovať.

Aplikácia Norton 360 Online vám umožní jednoduché zálohovanie vašich súborov na akékoľvek médium, ktoré systém Windows rozpozná ako úložnú jednotku. Cieľ pre zálohovanie môže zahŕňať externú jednotku, sieťové záložné zložky, CD, DVD, Blu-ray disky, iPod, USB kľúč, fotoaparáty, inteligentné telefóny alebo hostiteľov iných zariadení.

Pri každom súbore, ktorý ste zálohovali, vám aplikácia Norton 360 Online umožní pozrieť si stav prostredníctvom prekrývajúcich sa ikon a karty Zálohovanie na stránke Vlastnosti. Prekrývajúce sa ikony pri súbore zobrazujú stav zálohovania vašich chránených súborov. Môžete si pozrieť také podrobnosti ako čas posledného zálohovania každej záložnej sady na karte Zálohovanie na stránke Vlastnosti prislúchacej súboru. Tieto možnosti môžete vypnúť, ak nechcete zobrazovať tieto prekrývajúce sa ikony a podrobnosti o zálohovaní.

Bez ohľadu na to, ktorú metódu zálohovania používate, vždy môžete pridávať alebo odoberať položky zo skupiny súborov, ktorú ste sa rozhodli zálohovať. Môžete pridávať alebo odstraňovať jednotlivé súbory zo záložných sád pomocou ponuky skrátených príkazov, ktorá sa zobrazí, keď na súbor kliknete pravým tlačidlom myši.

O príprave zálohovania

Vytvorenie novej záložnej sady

Zálohovanie súborov

O riešeniach problémov so zálohovaním

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v6958518_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 28.10.2011