Typy vírusov

Vírus je malý program, ktorý je navrhnutý tak, aby zmenil spôsob, akým váš počítač pracuje bez vášho vedomia a povolenia.

Ak je program vírusom, musí vykonať nasledujúce:

  • Spustiť sa sám od seba, bez toho, aby ste vy niečo urobili

  • Vytvárať vlastné kópie, aby sa mohol šíriť do iných počítačov

Hoci nie je cieľom všetkých vírusov spôsobiť škody, dokonca aj neškodné vírusy môžu ovplyvniť výkon a stabilitu vášho počítača. Aplikácia Norton 360 Online sa pokúsi odstrániť všetky vírusy z vášho počítača.

Vírusy sa delia do nasledujúcich rozpoznaných kategórií:

Infektory súborov

Tieto vírusy infikujú programové súbory. Keď sa spustia infikované súbory, môžu pripojiť vírusy, ktoré prenášajú, k iným programovým súborom. Aplikácia Norton 360 Online preverí všetky programové súbory na vašom počítači a vyhľadá a odstráni infektory súborov.

Vírusy spúšťacieho záznamu

Tieto vírusy sa pripoja k systémovým oblastiam vášho počítača a zaktivizujú sa hneď po zapnutí počítača. Môžu sa tiež pripojiť k diskom alebo iným pamäťovým zariadeniam, ktoré sú pripojené k vášmu počítaču. Aplikácia Norton 360 Online preverí systémové oblasti vášho počítača a vyhľadá a odstráni vírusy spúšťacieho záznamu.

Viacnásobné vírusy

Tieto vírusy používajú techniky vírusov spúšťacieho záznamu a aj infektorov súborov. Aplikácia Norton 360 Online vyhľadá takéto vírusy a odstráni ich.

Makro vírusy

Tieto vírusy sa pripoja k dátovým súborom, ktoré obsahujú spustiteľné zložky, ako sú tabuľkové procesory, prezentácie a textové súbory. Tieto vírusy sa šíria ďalej keď program spustí spustiteľnú časť dátového súboru. Aplikácia Norton 360 Online vyhľadá v dátových súboroch makro vírusy a odstráni ich.

Aplikácia Norton 360 Online vyhľadá vo vašom počítači známe i neznáme vírusy.

Známe vírusy sa automaticky zisťujú a opravujú. Neznáme vírusy sa zisťujú na základe analýzy každého spustiteľného súboru, či nevykazujú bežné vlastnosti vírusov. Navyše sa aplikácia Norton 360 Online automaticky aktualizuje cez Internet, aby rozširovala a vylepšovala svoj zoznam známych vírusov.

Typy rizík

Typy hrozieb

Čo robiť pri nájdení rizika zabezpečenia

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Boli tieto informácie užitočné?

DOCID: v6958021_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 27.10.2011