Iné produkty

Typy vírusov

Vírus je malý program, ktorý je navrhnutý tak, aby zmenil spôsob, akým váš počítač pracuje bez vášho vedomia a povolenia.

Ak je program vírusom, musí vykonať nasledujúce:

  • Spustiť sa sám od seba, bez toho, aby ste vy niečo urobili

  • Vytvárať vlastné kópie, aby sa mohol šíriť do iných počítačov

Hoci nie je cieľom všetkých vírusov spôsobiť škody, dokonca aj neškodné vírusy môžu ovplyvniť výkon a stabilitu vášho počítača. Aplikácia Norton 360 Online sa pokúsi odstrániť všetky vírusy z vášho počítača.

Vírusy sa delia do nasledujúcich rozpoznaných kategórií:

Infektory súborov

Tieto vírusy infikujú programové súbory. Keď sa spustia infikované súbory, môžu pripojiť vírusy, ktoré prenášajú, k iným programovým súborom. Aplikácia Norton 360 Online preverí všetky programové súbory na vašom počítači a vyhľadá a odstráni infektory súborov.

Vírusy spúšťacieho záznamu

Tieto vírusy sa pripoja k systémovým oblastiam vášho počítača a zaktivizujú sa hneď po zapnutí počítača. Môžu sa tiež pripojiť k diskom alebo iným pamäťovým zariadeniam, ktoré sú pripojené k vášmu počítaču. Aplikácia Norton 360 Online preverí systémové oblasti vášho počítača a vyhľadá a odstráni vírusy spúšťacieho záznamu.

Viacnásobné vírusy

Tieto vírusy používajú techniky vírusov spúšťacieho záznamu a aj infektorov súborov. Aplikácia Norton 360 Online vyhľadá takéto vírusy a odstráni ich.

Makro vírusy

Tieto vírusy sa pripoja k dátovým súborom, ktoré obsahujú spustiteľné zložky, ako sú tabuľkové procesory, prezentácie a textové súbory. Tieto vírusy sa šíria ďalej keď program spustí spustiteľnú časť dátového súboru. Aplikácia Norton 360 Online vyhľadá v dátových súboroch makro vírusy a odstráni ich.

Aplikácia Norton 360 Online vyhľadá vo vašom počítači známe i neznáme vírusy.

Známe vírusy sa automaticky zisťujú a opravujú. Neznáme vírusy sa zisťujú na základe analýzy každého spustiteľného súboru, či nevykazujú bežné vlastnosti vírusov. Navyše sa aplikácia Norton 360 Online automaticky aktualizuje cez Internet, aby rozširovala a vylepšovala svoj zoznam známych vírusov.

Typy rizík

Typy hrozieb

Čo robiť pri nájdení rizika zabezpečenia

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v6958021_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 27.10.2011