Iné produkty

O nastaveniach brány firewall

Nastavenia brány firewall v aplikácii Norton 360 Online kontrolujú pripojenie vášho počítača k Internetu, aby ho chránili pred nežiaducou komunikáciou a narušeniami z Internetu.

V okne Nastavenia brány firewall sú dostupné nasledujúce možnosti:

Všeobecné nastavenia

Táto možnosť slúži na aktivovanie všeobecných funkcií brány firewall a prispôsobenie portov, ktoré počítač používa pre prístup k internetovým stránkam

Všeobecné nastavenia vám umožnia kontrolovať to, ako brána firewall zaobchádza s nezvyčajnými protokolmi a sieťovou prevádzkou do a z vášho počítača. Podľa všeobecných nastavení brána firewall umožní alebo zablokuje prichádzajúce alebo odchádzajúce pokusy o pripojenie a zdieľanie zdrojov s vaším počítačom. Môžete tiež použiť všeobecné nastavenia, ak chcete, aby brána firewall kontrolovala pokusy o pripojenie do alebo zo zablokovaných a neaktívnych portov vo vašom počítači.

Pravidlá pre programy

Umožnia vám kontrolovať nastavenia pre programy s prístupom na Internet

Pravidlá prevádzky

Táto možnosť umožňuje stanoviť spôsob, akým brána firewall narába s prichádzajúcimi a odchádzajúcimi sieťovými pripojeniami rôzneho druhu

Nastavenia môžete zmeniť, čím sa povolí alebo zamedzí určitým druhom pripojenia s vaším počítačom.

Ochrana pred narušením a ochrana prehliadača

Zabráni pokusom o narušenie a chráni váš internetový prehliadač pred útokmi z nebezpečných internetových stránok

Môžete použiť možnosť Informácie o sťahovaní, ktorá je k dispozícii na tejto karte, na ochranu vášho počítača pred nebezpečnými súbormi, ktoré preberáte. Táto funkcia podporuje iba sťahovanie pomocou protokolu HTTP v prehliadačoch Internet Explorer a Firefox.

Rozšírené nastavenia

Umožnia vám aktivovať funkcie rozšírenej ochrany Inteligentnej brány firewall

Rozšírené nastavenia vám umožnia zapnúť alebo vypnúť funkciu Automatické programové riadenie. Automatické programové riadenie automaticky konfiguruje nastavenia prístupu k Internetu pre odblokované programy zo siete, ktoré sa spúšťajú po prvýkrát.

Možnosť Automatické učenie IPv6 prevádzka NAT Traversal je dostupná iba vtedy, keď je zapnutá funkcia Automatické riadenie programov. Aplikácia Norton 360 Online poskytuje možnosť Automatické učenie IPv6 NAT traverznej prevádzky, ktorá riadi sieťovú prevádzku, ktorá používa Teredo na komunikáciu s vaším počítačom.

Keď vypnete Automatické programové riadenie, môžete zapnúť Rozšírené monitorovanie udalostí. Môžete použiť možnosti Rozšíreného monitorovania udalostí, ak potrebujete konfigurovať nastavenia prístupu k Internetu pre odblokované programy z Internetu, keď sa spúšťajú po prvýkrát.

O všeobecných nastaveniach brány firewall

O nastaveniach Ochrany pred narušením a ochrany prehliadača

O Rozšírených nastaveniach Inteligentnej brány firewall

O nastaveniach produktu Norton 360 Online

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v6946316_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 03.11.2011