O nastaveniach ochrany proti vírusom

Aplikácia Norton 360 Online vás vždy ochráni pred známymi vírusmi a najnovšími vírusovými nákazami. Nastavenia ochrany proti vírusom monitorujú vo vašom počítači prítomnosť vírusov a spyware ako aj iných hrozieb a buď ich uložia do karantény, alebo ich odstránia.

Nastavenia ochrany proti vírusom chránia váš počítač pred rizikami zabezpečenia, ktoré by mohli ohroziť vaše osobné informácie a osobné údaje. Rozličné typy preverenia, ako sú preverenia počítača, preverenie výskytu vírusov v e-mailoch a preverenie rýchleho posielania správ, zisťujú a zamedzujú akýmkoľvek nakazeniam vírusmi vo vašom počítači.

Nastavenia ochrany proti vírusom získavajú najnovšie definície vírusov cez aktualizácie definícií a chránia váš počítač pred najnovšími hrozbami pre zabezpečenie.

K dispozícii máte nasledujúce nastavenia Ochrany proti vírusom:

Automatické ovládanie ochrany

Nastavenia Automatického ovládania ochrany vám umožnia ovládať preverovanie a monitorovanie vášho počítača.

Automatická ochrana chráni počítač tak, že neustále sleduje vírusy a ostatné riziká zabezpečenia. Vaše možnosti sú:

 • Ochrana v reálnom čase

  Môžete použiť možnosť Ochrana v reálnom čase na ochranu počítača tak, aby sa neustále sledovali vírusy a ostatné riziká zabezpečenia.

 • Ochrana v čase zavádzania systému

  Možnosť Ochrana v čase zavádzania systému môžete použiť na zvýšenie stupňa zabezpečenia už od momentu spustenia počítača. Táto možnosť zabezpečuje lepšie zabezpečenie spustením všetkých potrebných komponentov nevyhnutných pre ochranu počítača, hneď ako ho zapnete.

Preverenia a riziká

Nastavenia Preverení a rizík vám umožnia prispôsobiť preverenia, ktoré aplikácia Norton 360 Online vykonáva na vašom počítači.

Môžete použiť nasledujúce možnosti nastavenia Preverenia a rizík:

 • Preverenia počítača

  Aplikácia Norton 360 Online vám umožní spustiť rozličné typy preverení, ktoré zisťujú a zamedzujú nakazenia vášho počítača vírusmi.

  Rozličné možnosti Preverení počítača môžete použiť na prispôsobenie preverení, ktoré aplikácia Norton 360 Online vykonáva na vašom počítači. Môžete tiež špecifikovať preverenie komprimovaných súborov a dokumentov Microsoft Office.

 • Profily výkonu preverení

  Nastavenia Profilov výkonu preverení vám umožnia konfigurovať to, ako má aplikácia Norton 360 Online preveriť váš počítač na základe digitálneho podpisu a úrovne dôveryhodnosti súborov.

 • Chránené porty

  Aplikácia Norton 360 Online chráni porty POP3 a SMTP využívané vaším e-mailovým programom.

  Túto možnosť môžete použiť na ručnú konfiguráciu e-mailových portov POP3 a SMTP a chrániť tak e-mail. Ak sú čísla portov SMTP a POP3, ktoré poskytol váš poskytovateľ internetových služieb (ISP) pre váš e-mailový program, odlišné od predvolených čísel portov SMTP a POP3, musíte aplikáciu Norton 360 Online nakonfigurovať tak, aby chránila tieto porty.

 • Preverenie výskytu vírusov v e-mailoch

  Funkcia Preverenie výskytu vírusov v e-mailoch vás chráni pred hrozbami odosielanými alebo prijímanými v e-mailových prílohách.

  Táto možnosť vám umožní definovať to, ako sa má aplikácia Norton 360 Online správať v priebehu preverovania e-mailových správ. Na základe vybratých možností aplikácia Norton 360 Online automaticky preveruje e-mailové správy, ktoré odosielate alebo prijímate.

 • Preverenie rýchleho posielania správ

  Možnosť Preverenie rýchleho posielania správ vám umožní prispôsobiť preverovanie súborov, ktoré prijímate z programov pre rýchle posielanie správ.

  Môžete si vybrať podporované programy pre rýchle posielanie správ, prostredníctvom ktorých prijímate súbory. Aplikácia Norton 360 Online preveruje súbory, ktoré dostávate z vybraných programov pre rýchle posielanie správ.

 • Vylúčené položky / Nízke riziká

  Možnosti vylúčenia špecifikujú položky ako zložky, súbory a jednotky, ktoré vylúčite z preverovania aplikáciou Norton 360 Online. Preverenia, podpisy a položky nízkeho rizika sú položky, ktoré môžete vylúčiť z preverovania.

  Možnosti vylúčenia vám umožnia vybrať, ktoré kategórie rizík má aplikácia Norton 360 Online zisťovať.

  Vylúčené položky znižujú stupeň vašej ochrany a mali by sa používať vtedy, keď to výslovne potrebujete.

 • Ochrana Insight

  Preverenie so sieťou Insight používa počítačovú technológiu Cloud, v ktorej vzdialený server v sieti obsahuje najnovšie definície vírusov. Norton 360 Online preveruje vo vašom počítači najnovšie hrozby zabezpečenia. Keď aplikácia Norton 360 Online vykonáva preverenie funkciou Insight Network, využíva pritom definície vírusov, ktoré sú dostupné lokálne a uložené na serveri Cloud. Produkt Norton 360 Online poskytuje ďalší stupeň ochrany pomocou najnovších definícií na serveri Cloud, ktoré dopĺňajú definície dostupné lokálne vo vašom počítači.

Ochrana proti spywaru a aktualizácie

Ochrana proti spywaru chráni počítač pred rizikami zabezpečenia, ktoré môžu ohroziť vaše osobné údaje a súkromie.

Aplikácia Norton 360 Online chráni váš počítač proti zraniteľnosti prostredníctvom najnovších aktualizácií definícií a ochrany. Vaše možnosti sú:

 • Ochrana proti spywaru

  Ochrana proti spywaru chráni váš počítač pred rizikami zabezpečenia, ktoré by mohli ohroziť vaše osobné informácie a ochranu osobných údajov.

  Táto možnosť vám umožní vybrať, ktoré kategórie rizík má aplikácia Norton 360 Online zisťovať pri manuálnom preverovaní a pri preverovaní e-mailov a pri preverovaní rýchleho posielania správ.

 • Aktualizácie

  Aplikácia Norton 360 Online chráni váš počítač proti zraniteľnosti prostredníctvom najnovších aktualizácií definícií a ochrany. Aktualizácie definícií obsahujú informácie, ktoré umožňujú aplikácii Norton 360 Online rozpoznať a upozorniť vás na prítomnosť daného vírusu alebo ohrozenia bezpečnosti.

  Možnosti aktualizácie môžete používať na získavanie najnovších definícií vírusov prostredníctvom aktualizácií definícií a zabezpečiť tak váš počítač proti najnovším hrozbám pre zabezpečenie.

Prispôsobenie nastavení aplikácie Norton 360 Online

O nastaveniach Automatickej ochrany

Informácie o nastaveniach Preverení a rizík

Informácie o nastaveniach ochrany proti spywaru a aktualizácií

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v6946313_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 27.10.2011