Zobrazenie mesačnej správy

Mesačná správa umožňuje zobraziť, ako vás aplikácia Norton 360 Online za posledných 30 dní ochraňovala. Táto správa poskytuje záznamy o rôznych činnostiach, ktoré aplikácia Norton 360 Online za účelom ochrany počítača vykonala.

Mesačná správa poskytuje informácie o nasledujúcich činnostiach:

  • Celkový počet hrozieb, ktoré aplikácia Norton 360 Online na vašom počítači zistila.

  • Celkový počet phishingových a overených internetových stránok, ktoré ste navštívili.

  • Celkový počet zálohovaných súborov.

  • Celkový počet odstránených nežiaducich súborov a zastaraných položiek databázy Registry systému Windows.

Ak nechcete, aby aplikácia Norton 360 Online automaticky zobrazovala Mesačnú správu, môžete urobiť jeden z nasledujúcich úkonov:

  • Zvoliť možnosť Nezobrazovať automaticky mesačné správy v okne Mesačná správa Norton.

  • Vypnúť možnosť Mesačná správa v okne Administratívne nastavenia.

Zobrazenie mesačnej správy

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na položku Úlohy.

  2. V okne Úlohy kliknite na možnosť Skontrolovať mesačnú správu.

  3. Kliknite na možnosť Zatvoriť.

O Mesačnej správe

O aplikácii Norton 360 Online

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Boli tieto informácie užitočné?

DOCID: v6943864_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 07.11.2011