Iné produkty

O histórii zabezpečenia - okno Rozšírené podrobnosti

V okne História zabezpečenia - Rozšírené podrobnosti si môžete prezrieť viac informácií o položkách, ktoré vyberiete z rozbaľovacieho zoznamu Zobraziť v okne História zabezpečenia. Môžete tiež vykonať akciu, ktorá je k dispozícii pre položku vybratú v tomto okne.

Nasledujúca tabuľka uvádza kategórie, ktoré podávajú rozšírené podrobnosti o položkách v histórii zabezpečenia.

Zhrnutie výstrahy

Zobrazí nasledujúce informácie o položke:

 • Závažnosť

  Táto kategória zobrazí úroveň rizika vybranej položky. Rozličné úrovne rizika zabezpečenia sú Vysoká, Stredná, Nízka a Informatívna.

 • Činnosť

  Táto kategória uvádza činnosť vykonanú aplikáciou Norton 360 Online

 • Dátum a čas

  Táto kategória zobrazí dátum a čas činnosti.

 • Stav

  Táto kategória zobrazí stav akcie, ktorá sa vykonala na danej položke.

 • Odporúčaná akcia

  Táto kategória uvádza akcie, ktoré môžete chcieť vykonať.

Rozšírené podrobnosti

Zobrazí podrobné informácie o položke

Zobraziť môžete také podrobnosti, ako sú kategória, úroveň rizika, kategória rizika, dátum odoslania rizika, stav rizika, popis rizika a odporúčané akcie pre tieto položky.

Akcie

Zobrazí akcie, ktoré sú dostupné pre vybranú položku

Možnosti v zobrazení Akcie sa líšia v závislosti od možností, ktoré vyberiete v rozbaľovacom zozname Zobraziť v okne História zabezpečenia.

Nasledujúce možnosti sú niektoré z možností v položke Akcie :

 • Dôveryhodné

  Táto akcia umožní prístup do alebo z vybraného počítača alebo všetkých neklasifikovaných počítačov vo vybranej sieti.

  Táto možnosť je dostupná v zobrazení História zabezpečenia - Brána firewall - Siete a pripojenia.

 • Zakázať

  Táto akcia blokuje prístup do alebo z vybraného počítača alebo všetkých neklasifikovaných počítačov vo vybranej sieti.

  Táto možnosť je dostupná v zobrazení História zabezpečenia - Brána firewall - Siete a pripojenia.

 • Odstrániť dôveryhodné

  Odstráni dôveryhodný stav z vybraného počítača alebo zo všetkých neklasifikovaných počítačov vo vybranej sieti.

  Táto možnosť je dostupná v zobrazení História zabezpečenia - Brána firewall - Siete a pripojenia.

 • Odstrániť obmedzené

  Táto akcia odstráni obmedzený stav z vybraného počítača alebo zo všetkých neklasifikovaných počítačov vo vybranej sieti.

  Táto možnosť je dostupná v zobrazení História zabezpečenia - Brána firewall - Siete a pripojenia.

 • Zobraziť pravidlo

  Touto akciou zobrazíte v okne Riadenie programov aplikácie Norton 360 Online pravidlo brány firewall používané na kontrolu pokusov vybraného programu o prístup na Internet.

  Táto možnosť je k dispozícii v zobrazení História zabezpečenia - Brána firewall - Činnosti.

 • Povoliť

  Táto akcia povolí vybranému programu prístup k Internetu.

  Táto možnosť je k dispozícii v zobrazení História zabezpečenia - Prevencia pred narušením.

 • Prestať ma upozorňovať

  Táto akcia zabráni aplikácii Norton 360 Online, aby vás upozorňovala, keď zablokuje podpis útoku v budúcnosti.

  Táto možnosť je k dispozícii v zobrazení História zabezpečenia - Prevencia pred narušením.

 • Upozorniť ma

  Táto akcia umožní aplikácii Norton 360 Online, aby vás upozorňovala, keď zablokuje podpis útoku v budúcnosti.

  Táto možnosť je k dispozícii v zobrazení História zabezpečenia - Prevencia pred narušením.

Spravovanie rizík

Zobrazí odkazy, ktoré poskytujú informácie o vybranej položke.

Pri niektorých položkách Histórie zabezpečenia vám toto zobrazenie umožní prístup k príslušnému panelu nastavení okna Norton 360 Online.

Informácie o histórii zabezpečenia

Prezeranie položiek v Histórii zabezpečenia

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v6398632_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 29.09.2011