Iné produkty

Zásady ochrany osobných údajov

Softvér priebežne zbiera určité informácie z počítača, v ktorom je nainštalovaný, a tieto môžu zahŕňať:

  • Informácie týkajúce sa inštalácie softvéru. Tieto informácie informujú stredisko Symantec, či inštalácia softvéru bola úspešne ukončená. Stredisko Symantec zbiera tieto informácie, aby mohlo ohodnotiť a vylepšiť úspešnosť inštalácií svojich produktov. Tieto informácie nekorelujú so žiadnymi identifikovateľnými osobnými údajmi.

  • Informácie o potenciálnych rizikách zabezpečenia ako aj o navštívených adresách URL a internetových stránok, ktoré softvér považuje za potenciálne falošné. Stredisko Symantec zbiera tieto informácie, aby mohlo ohodnotiť a vylepšiť schopnosť produktov Symantec zisťovať nebezpečné správanie, falošné internetové stránky a iné riziká zabezpečenia z Internetu. Tieto informácie nekorelujú so žiadnymi identifikovateľnými osobnými údajmi.

  • Prenosné spustiteľné súbory, ktoré sa identifikujú ako malware. Tieto súbory sa posielajú do strediska Symantec pomocou softvérovej funkcie automatického odosielania. Zozbierané súbory môžu obsahovať identifikovateľné osobné údaje, ktoré malware získa bez vášho povolenia. Stredisko Symantec zbiera tieto typy súborov len za účelom vylepšenia schopnosti produktov Symantec zisťovať nebezpečné správanie. Stredisko Symantec nekoreluje tieto súbory s identifikovateľnými osobnými údajmi. Túto funkciu automatického odosielania je možné deaktivovať po inštalácii na základe pokynov v dokumentácii pre použiteľné produkty.

  • Názov, ktorý sa počas počiatočného nastavenia pridelí počítaču, na ktorom sa softvér používa, stredisko Symantec používa ako názov účtu pre daný počítač, pod ktorým si môžete zvoliť prijímanie doplnkových služieb alebo pod ktorým môžete používať určité funkcie softvéru. Názov účtu môžete zmeniť kedykoľvek po inštalácii softvéru (odporúča sa).

  • Iné informácie, ktoré sa používajú za účelom analýzy a vylepšenia funkčnosti produktov Symantec. Tieto informácie nekorelujú so žiadnymi identifikovateľnými osobnými údajmi.

Stredisko Symantec môže uverejniť zozbierané informácie, ak ho o to požiada dozorca verejného poriadku, keď to vyžaduje alebo povoľuje zákon, alebo pod hrozbou potrestania alebo iných právnych úkonov. Za účelom zvyšovania povedomia, zisťovania a prevencie rizík zabezpečenia Internetu stredisko Symantec môže poskytnúť určité informácie výskumným organizáciám a iným predajcom bezpečnostného softvéru. Stredisko Symantec tiež môže používať štatistické údaje, ktoré vychádzajú z týchto informácií, na sledovanie a publikovanie správ o vývoji rizík zabezpečenia. Používaním softvéru uznávate a súhlasíte, aby stredisko Symantec zbieralo, šírilo, uskladňovalo, uverejňovalo a analyzovalo takéto informácie za týmito účelmi.

Stredisko Symantec zbiera tieto informácie, aby mohlo ohodnotiť a vylepšiť schopnosť produktov Symantec zisťovať nebezpečné správanie, falošné internetové stránky a iné riziká zabezpečenia z Internetu.

O funkcii Bezpečné surfovanie

O službe Norton Safe Web

Hlásenie nesprávneho hodnotenia internetovej stránky

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v6382922_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 21.10.2011