Iné produkty

VeriSign Secure

Je to štandardná požiadavka zabezpečenia, aby webové lokality realizujúce elektronický obchod a online transakcie mali certifikát SSL (Secure Sockets Layer). Webové lokality, ktoré majú certifikát o zabezpečení od spoločnosti VeriSign, zobrazujú pečať VeriSign Secured. Keď kliknete na pečať VeriSign Secured, zobrazí sa vám overovacia stránka vygenerovaná spoločnosťou VeriSign, ktorá obsahuje informácie o adrese URL, organizáciu, stav predplatného a podrobnosti o certifikáte SSL.

Certifikát SSL od spoločnosti VeriSign pre túto webovú lokalitu nájdete tu:

Zobraziť certifikát

Zabezpečené pripojenia používajú certifikáty na identifikáciu webovej lokality a na šifrovanie spojenia. Šifrovanie chráni spojenie pred hakermi a podvodníkmi. Ak webová lokalita zhromažďuje citlivé údaje alebo spracováva online transakcie, certifikát SSL je nevyhnutnou požiadavkou.

Či máte s webovou lokalitou zabezpečené spojenie, overíte nasledovne:

 • Pozrite sa, či adresa webovej lokality začína reťazcom HTTPS

 • Overte, či je v riadku s adresou v prehliadači ikona zámku

 • Zobrazenie certifikátu SSL webovej lokality

 • Zistite, či sa na webovej lokalite nachádza pečať VeriSign Secured

Ak certifikát uvádza iba adresu webovej lokality, uistite sa, že je to adresa, ktorú chcete navštíviť. Phishingové a podvodné webové lokality často používajú podobné názvy, aby oklamali nič netušiacich používateľov v tom, že sa nachádzajú na dôveryhodných lokalitách.

Keď kliknete na ikonu zámku v riadku s adresou a vyberiete možnosť Zobraziť certifikát, uvidíte nasledovné podrobnosti certifikátu SSL:

Informácie o certifikáte

Overte údaje v certifikáte SSL.

Vydané pre

Overte názov webovej lokality, pre ktorú bol certifikát vydaný.

Certifikát by mal byť vydaný lokalite identiysafe.norton.com.

Vydavateľ

Overte, či je vydavateľom certifikátu SSL spoločnosť VeriSign, Inc.

Platné od

Overte stav predplatného certifikátu SSL od spoločnosti VeriSign.

Zobrazenie informácií o certifikáte v prehliadači Internet Explorer

 1. Kliknite na ikonu zámku zobrazenú v pravej časti riadka s adresou.

 2. V následne zobrazenej ponuke kliknite na možnosť Zobraziť certifikáty.

 3. Informácie o certifikáte je možné vidieť na karte Všeobecné v okne Zobrazovač certifikátov.

Zobrazenie certifikátu v prehliadači Chrome

 1. Kliknite na ikonu zámku zobrazenú v ľavej časti riadka s adresou.

 2. V následne zobrazenej ponuke kliknite na možnosť Informácie o certifikáte.

 3. Informácie o certifikáte je možné vidieť na karte Všeobecné v okne Zobrazovač certifikátov.

Zobrazenie certifikátu v prehliadači Firefox

 1. Kliknite na ikonu zámku zobrazenú v ľavej časti riadka s adresou.

 2. V následne zobrazenej ponuke kliknite na možnosť Ďalšie informácie.

 3. V následne zobrazenom okne kliknite na možnosť Zobraziť certifikát.

 4. Informácie o certifikáte je možné vidieť na karte Všeobecné v okne Zobrazovač certifikátov.

O cloudovom trezore aplikácie Norton Identity Safe

Prístup do cloudového trezora aplikácie Norton Identity Safe

O aplikácii Norton Identity Safe

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v63592900_identity_safe_standalone_1_sk_sk
Operačný systém: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 08.08.2013