O poznámkach

Funkcia Poznámky v aplikácii Identity Safe slúži na uloženie ľubovoľných informácií, ktoré chcete neskôr použiť. Funkciu Poznámky je možné použiť na uloženie informácií, ako sú ľubovoľné náhodné myšlienky alebo nápady, recepty, úlohy, poznámky zo stretnutí či dokonca vaše obľúbené citáty. Poznámky sa ľahko používajú, pričom sú automaticky organizované na základe značiek použitých pri ich vytváraní. Všetky vaše poznámky sú uložené v zabezpečenom trezore, takže iba vy ich môžete čítať.

Na usporiadanie poznámok podľa názvu, dátumu zmeny a dátumu použitia je možné použiť možnosť zoradenia. Taktiež je možné vyhľadávať poznámky uložené v trezore.

K svojim poznámkam máte prístup z hocijakého zariadenia podporujúceho aplikáciu Identity Safe.

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v63577325_identity_safe_standalone_1_sk_sk
Operačný systém: Windows
Naposledy zmenené: 26.10.2015