Iné produkty

O prihláseniach

Funkcia Prihlásenia na hlavnej stránke aplikácie Norton Identity Safe umožňuje ukladať a spravovať všetky prihlásenia , ktoré používate počas online transakcií. Informácie o prihláseniach zahŕňajú citlivé údaje, napríklad prihlasovacie poverenia do elektronickej pošty alebo do internetového bankovníctva.

Aplikácia Identity Safe umožňuje uložiť prihlásenia, keď zadávate svoje prihlasovacie údaje na webovej lokalite. Túto možnosť je možné použiť na okamžité uloženie prihlasovacích informácií do aplikácie Identity Safe. Aplikácii Identity Safe je možné povoliť automaticky ukladať všetky prihlasovacie informácie zadávané na webových lokalitách.

Po uložení prihlásenia aplikáciou Identity Safe táto automaticky vyplní prihlasovacie údaje počas budúcej návštevy webovej lokality. Aby sa tak stalo, musíte vybrať možnosť Automatické vypĺňanie v časti Zabezpečenie v okne Prihlásenia. Ak ste pre jednu lokalitu uložili viac prihlásení, aplikácia Identity Safe umožňuje zvoliť konkrétne prihlásenie pre danú lokalitu. V takom prípade sa na automatické vyplnenie použije naposledy uložené prihlásenie. Ak sa chcete prihlásiť pomocou iného prihlásenia, zvoľte požadované prihlásenie na informačnom paneli.

V okne Prihlásenia je možné použiť nasledovné možnosti:

Názov

Je to názov pre prihlásenie, ktoré ste uložili.

Prihlasovacia adresa URL

Určuje adresu URL uloženého prihlásenia.

Zmenené

Udáva dátum a čas posledných zmien vykonaných na tomto prihlásení.

Aplikácia Identity Safe aktualizuje dátum a čas aj vtedy, keď prihlásenia zmeníte z panela nástrojov Norton Toolbar.

Táto možnosť zobrazí dátum vo formáte MM/DD/RRRR a čas vo formáte HH:MM. Napríklad, ak vykonáte zmeny 8. júna 2009 o 15.00 hod., potom táto možnosť zobrazí dátum a čas ako 08/06/2009 15:00 PM.

Meno používateľa

Udáva meno používateľa uloženého prihlásenia.

Heslo

Udáva heslo uloženého prihlásenia. Je možné v reálnom čase zistiť, ako bezpečné a silné je vaše heslo. Sila hesla je znázornená jedným z nasledovných spôsobov:

  • Červená

    Znamená slabé heslo, ktoré je možné ľahko uhádnuť alebo prelomiť.

  • Oranžová

    Znamená, že heslo nespĺňa minimálne požiadavky a nie je silné.

  • Zelená

    Znamená, že heslo je bezpečné a silné.

Značky

Určuje kategóriu, ktorú ste určili počas vytvárania prehlásení.

Vyžaduje sa heslo trezora

Pred použitím akéhokoľvek prihlásenia na webovej lokalite vás vyzve na heslo trezora. Výberom tejto možnosti budú vaše prihlásenia zabezpečenejšie.

Automatické vypĺňanie

Automaticky vyplní prihlásenie pri návšteve webovej lokality.

Automaticky odoslať

Automaticky vás prihlási na webovú lokalitu.

Na rýchle prihlásenie na webovú lokalitu je možné použiť ikonu šípky nachádzajúcu sa v každom riadku s prihlásením. Ak ste pre jednu lokalitu uložili viacero prihlásení, aplikácia Identity Safe umožňuje zvoliť konkrétne prihlásenie pre danú lokalitu. Prihlásenie na použitie na webovej lokalite je možné zvoliť aj cez možnosť TREZOR JE OTVORENÝ na paneli nástrojov Norton Toolbar.

Ak pristupujete na webovú lokalitu vyžadujúcu podrobnosti vášho prihlásenia pri zatvorenom trezore, aplikácia Norton Identity Safe automaticky otvorí informačný panel. V informačnom paneli je možné zadať heslo trezora a následne zvoliť prihlásenie na použitie pre webovú lokalitu.

Informačný panel sa zobrazí iba vtedy, ak kliknete na pole na webovej stránke vyžadujúce podrobnosti prihlásenia.

Na usporiadanie prihlásení podľa názvu, dátumu zmeny a dátumu použitia je možné použiť možnosť zoradenia. Taktiež je možné vyhľadávať prihlásenia uložené v trezore.

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v63577321_identity_safe_standalone_1_sk_sk
Operačný systém: Windows
Naposledy zmenené: 26.10.2015