Iné produkty

Preverenia

Aplikácia Norton 360 Online automaticky a pravidelne sťahuje aktualizácie definícií, preveruje váš počítač a zabezpečuje váš počítač pred všetkými typmi vírusov a neznámych hrozieb. Poskytne vám flexibilitu pri konfigurovaní preverovania vášho počítača. Môžete si tiež vytvoriť vlastné preverenia pre určité segmenty vášho počítača, ktoré často preverujete. Navyše si môžete naplánovať tieto vlastné preverenia alebo automatické spustenie Úplného preverenia systému.

Okno Preverenia obsahuje nasledovné predvolené preverenia:

Úplné preverenie systému

Skontroluje všetky systémové záznamy, súbory a spustené súbory, ku ktorým má používateľ prístup.

Rýchle preverenie

Skontroluje tie oblasti vášho počítača, na ktoré sa často zameriavajú vírusy a iné riziká zabezpečenia.

Preverenie jednotky

Preverí vymeniteľné jednotky alebo všetky jednotky na vašom počítači.

Môžete si vybrať viaceré jednotky a pridať ich do preverenia.

Preverenie zložky

Preverí konkrétnu zložku alebo všetky zložky vo vašom počítači.

Môžete si vybrať viaceré zložky a pridať ich do preverenia. Keď si vyberiete nejakú zložku, všetky súbory a zložky v tejto zložke sa pridajú do preverenia.

Preverenie súboru

Preverí konkrétny súbor alebo všetky súbory vo vašom počítači.

Ak chcete vybrať viaceré súbory a pridať ich do preverenia, stlačte kláves Ctrl.

Vytvoriť preverenie

Umožní vám vytvoriť vaše vlastné preverenia, ktoré spĺňajú vaše špecifické požiadavky.

Zavrieť

Zatvorí okno Preverenie.

Keď si vytvoríte vlastné preverenie, môžete ho tiež naplánovať tak, aby sa spúšťalo automaticky. Preverenia môžete naplánovať tak, aby sa automaticky spúšťali v určených dňoch a časoch alebo v pravidelných intervaloch. Keď si vytvoríte vlastné preverenie, do zoznamu preverení sa pridá nové preverenie.

Pre každé preverenie nachádzajúce sa v zozname v tomto okne môžete vykonať nasledujúce:

Zapnúť

Umožňuje zapnutie plánu pre dané preverenie.

Ak ste naplánovali preverenie, musíte začiarknuť túto možnosť, aby aplikácia Norton 360 Online mohla v naplánovanom čase preverenie spustiť.

Názov

Zobrazí názvy dostupných preverení.

Spustiť

Umožňuje ručné spustenie daného preverenia.

Ak už prebieha iné naplánované preverenie, aplikácia Norton 360 Online zobrazí preverenie, ktoré práve prebieha na pozadí. Môžete si vybrať príslušnú možnosť a a podniknúť vhodný krok.

Naposledy spustený

Zobrazí časovú pečiatku posledného spustenia preverenia.

Môžete kliknúť na časovú pečiatku a zobraziť tak výsledky preverenia v okne História zabezpečenia.

Stav

Zobrazuje aktuálny stav preverenia.

Nemôžete vidieť stav pre Preverenie jednotky, Preverenie zložky a Preverenie súboru.

Upraviť preverenie

Umožní vám upraviť preverenie.

Môžete buď pridať súbory alebo zložky do preverenia, alebo ich môžete z neho odstrániť, a zmeniť názov preverenia. Taktiež môžete preverenie naplánovať tak, aby sa automaticky spúšťalo v určených dňoch a časoch alebo v pravidelných intervaloch.

Vymazať

Umožní vám vymazanie vlastného preverenia, ak už ďalej nie je potrebné.

Vymazať môžete iba vami vytvorené vlastné preverenie. Nie je možné vymazať predvolené preverenia.

O vlastných prevereniach

Vytvorenie vlastného preverenia

O plánovaní preverenia

Plánovanie Úplného preverenia systému

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v6349225_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 18.10.2011