Odstránenie programu

Programy môžete z nastavení brány firewall odstrániť, ak je to potrebné.

Nastavenia brány firewall pre programy sa z predchádzajúcej verzie aplikácie Norton 360 Online neprenášajú. Ak ste v predchádzajúcej verzii odstránili nejaké programy a nechcete ich v súčasnej verzii, musíte ich odstrániť znova.

Odstránenie programu z nastavení brány firewall

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

  2. V okne Nastavenia v časti Podrobné nastavenia kliknite na položku Brána firewall.

  3. Na karte Pravidlá programu v stĺpci Program vyberte program, ktorý chcete odstrániť.

  4. Kliknite na príkaz Odstrániť.

  5. V dialógovom okne Potvrdenie kliknite na tlačidlo Áno.

    Toto potvrdzujúce dialógové okno sa zobrazí len vtedy, ak je možnosť Automatické riadenie programov vypnutá.

  6. Kliknite na tlačidlo Použiť.

O Pravidlách programov

Prispôsobenie nastavenia programov

Pridanie programu do nastavení brány firewall

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v6340801_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 22.04.2011