Norton 360 Online - Zálohovanie

Aplikácia Norton 360 Online momentálne vykonáva zálohovanie. V ľavom stĺpci, pod položkou Záložná sada, môžete vidieť záložnú sadu, ktorá sa práve zálohuje. V pravom stĺpci, pod položkou Stav, môžete sledovať stav zálohovania.

Počas tejto činnosti môžete okno minimalizovať. Ak chcete po skončení zálohovania počítač vypnúť, začiarknite políčko Vypnúť počítač po skončení v spodnej časti okna.

Po dokončení zálohovania môžete kliknutím na možnosť Zobraziť podrobnosti zobraziť stav posledného zálohovania.

Ak sa zálohovanie nedokončilo kvôli problému, okno Zálohovanie zobrazí informácie o ďalších potrebných krokoch.

O záložnej sade

Obnova súborov

O riešeniach problémov so zálohovaním

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v63402394_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 01.10.2011