O zástupných náhradných znakoch

Zástupné náhradné znaky, ako napr. hviezdička (*) alebo otáznik (?) sa môžu používať na vylúčenie súborových prípon za predpokladu, že nie sú špecifikované ako časť cesty. Napríklad:

*.xl?

Vylúčia sa všetky súbory na vašom počítači s príponou .xl, za ktorou nasleduje akýkoľvek znak

*.ex*

Vylúčia sa všetky súbory na vašom počítači s príponou .ex, za ktorou nasleduje akýkoľvek počet znakov

Zástupný náhradný znak nemôžete použiť v ceste. Napríklad zápis, C:\Program Files\*.xl? a C:\Program ?????\ nie je povolený.

Zástupnou náhradnou príponou nemôžete špecifikovať ani názov súboru. Napríklad zápis, myfile.xl? nie je povolený.

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v6336439_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 26.08.2010