Zvláštne protokoly

Ak sú dva počítače pripojené a vymieňajú si informácie, používajú počítače bežné komunikačné protokoly ako je TCP / IP, DHCP, DNS a HTTP. Komunikácia však niekedy môže prebiehať prostredníctvom zvláštneho protokolu. Škodlivé programy môžu používať tieto zvláštne protokoly na útok na váš počítač. Odporúča sa, aby ste zvláštne protokoly mali povolené. Ak ponecháte zvláštne protokoly povolené, Inteligentná brána firewall bude môcť spracovávať komunikáciu počítača.

Okno Zvláštne protokoly obsahuje zoznam zvláštnych protokolov. Inteligentná brána firewall chráni prevádzku v počítači, v ktorej sa využíva ktorýkoľvek z týchto protokolov. Predvolene sú všetky zvláštne protokoly povolené. Ak zakážete ktorýkoľvek protokol v zozname, brána firewall zakáže prevádzku v počítači, pri ktorej sa využíva tento protokol.

Zakázanie ktoréhokoľvek zvláštneho protokolu môže spôsobiť nepredvídateľné správanie počítača. Nezakazujte žiadny zvláštny protokol, pokiaľ to nenariadi zástupca zákazníckej podpory, alebo ak to nenariaďuje konkrétne oznámenie strediska Security Response.

Pre každý Zvláštny protokol máte k dispozícii tieto možnosti:

Číslo protokolu

Určuje číslo protokolu.

Názov protokolu

Určuje názov protokolu.

Aktivovaný

Znamená, že aplikácia Norton 360 Online preveruje sieťovú komunikáciu, ktorá používa špecifický protokol.

Možnosti Povoliť všetko / Zakázať všetko môžete použiť na začiarknutie / zrušenie začiarknutia všetkých zvláštnych protokolov uvedených v okne.

O Inteligentnej bráne firewall

O nastaveniach brány firewall

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v62572935_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 01.10.2011