Iné produkty

Čo je produkt Norton Virus Protection Promise?

Virus Protection Promise zahŕňa službu odstraňovanie vírusov poskytovanú odborníkom Norton a môže byť súčasťou nasledujúcich oprávnených predplatných Norton: plány Norton 360 (vrátane služby LifeLock), Norton Security (Standard, Deluxe, Premium), Norton Core Security Plus, Norton Small Business, Norton Internet Security, Norton AntiVirus, Norton 360 a Norton 360 Multi-Device. V nepravdepodobnom prípade sa môže stať, že sa nám nepodarí odstrániť vírus z vášho počítača, Mac-u alebo zariadenia so systémom Android či iOS. Vtedy máte nárok na refundáciu predplatného produktu

Ďalšie informácie nájdete na lokalite Podmienky a požiadavky.

Tento postup sa týka súčasnej verzie produktov Norton. Ak máte staršiu verziu alebo ak nepoznáte verziu svojho produktu, prejdite na Centrum aktualizácie Norton.

Ako zistiť, či máte nárok na produkt Norton Virus Protection Promise

Dostupnosť produktu Norton Virus Protection Promise sa zobrazí po prihlásení do účtu na karte Služby pri príslušnom predplatnom.

 1. Prihláste sa do svojho účtu.

 2. Na stránke Spravovať predplatné si vyberte predplatné a skontrolujte, či je produkt Virus Protection Promise k dispozícii.

  Produkt Virus Protection Promise sa zobrazí v časti ĎALŠIE VÝHODY.

Ako používať produkt Norton Virus Protection Promise, ak si myslíte, že váš počítač je infikovaný

Ak si myslíte, že počítač je infikovaný, odporúčame spustiť úplné preverenie systému v produkte Norton. Ak úplné preverenie systému nevyrieši problém, na rýchle zistenie a odstránenie hrozieb je možné použiť produkt Norton Power Eraser.

Spustiť úplné preverenie systému

 1. Otvorte produkt Zabezpečenie zariadenia Norton.

 2. V hlavnom okne aplikácie dvakrát kliknite na možnosť Security (Zabezpečenie) a následne kliknite na možnosť Scans (Preverenia).

 3. V okne Scans (Preverenia) v časti Scans and Tasks (Preverenia a úlohy) vyberte možnosť Full System Scan (Úplné preverenie systému) a kliknite na položku Go (Prejsť).

 4. Po dokončení preverenia kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť).

  Ak si myslíte, že počítač je stále infikovaný alebo infekcia nebola odstránená, prejdite na ďalší krok.

Stiahnutie nástroja Norton Power Eraser a spustenie úplného preverenia systému (v systéme Windows 10, 8 alebo 7)

 1. Stiahnite si Norton Power Eraser.

 2. Stlačte klávesy Ctrl a  J. V prehliadači sa otvorí okno Stiahnuté. Následne dvakrát kliknite na stiahnutý súbor NPE.exe.

  Ak sa zobrazí okno Kontrola používateľských kont, kliknite na tlačidlo Áno alebo Pokračovať.

 3. Prečítajte si licenčnú zmluvu a kliknite na tlačidlo Súhlasím.

  Ak ste už licenčnú zmluvu prijali, výzva sa nezobrazí.

  Nástroj Norton Power Eraser vyhľadá novú verziu nástroja a ak je k dispozícii, automaticky ju stiahne.

 4. V okne Norton Power Eraser vyberte Úplné preverenie systému a kliknite na ikonu Spustiť.

 5. Ak chcete zahrnúť preverenie výskytu rootkitov, kliknite na Nastavenia a pod možnosťou Nastavenia preverení a denníkov prepnite možnosť Zahrnúť preverenie výskytu rootkitov (vyžaduje sa reštart počítača) a kliknite na Použiť.

 6. Ak sa zobrazí výzva na reštartovanie počítača, kliknite na Reštartovať.

  Počkajte, kým sa preverenie nedokončí. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Stiahnutie nástroja Norton Power Eraser a spustenie úplného preverenia systému (v systéme Windows XP alebo Vista)

 1. Stiahnite si Norton Power Eraser.

 2. Stlačte klávesy Ctrl a  J. V prehliadači sa otvorí okno Stiahnuté. Následne dvakrát kliknite na stiahnutý súbor NPE.exe.

  Ak sa zobrazí okno Kontrola používateľských kont, kliknite na tlačidlo Áno alebo Pokračovať.

 3. Prečítajte si licenčnú zmluvu a kliknite na tlačidlo Súhlasím.

  Nástroj Norton Power Eraser vyhľadá novú verziu nástroja a ak je k dispozícii, zobrazí sa výzva na jej stiahnutie.

 4. V okne Norton Power Eraser kliknite na ikonu Preverenie výskytu rizík.

 5. V predvolenom nastavení nástroj Norton Power Eraser vykoná preverenie výskytu rootkitov a bude nutný reštart systému. Ak sa zobrazí výzva na reštartovanie počítača, kliknite na Reštartovať.

  Ak preverenie výskytu rootkitov nechcete zahrnúť, prejdite na Nastavenia a zrušte začiarknutie možnosti Zahrnúť preverenie výskytu rootkitov (vyžaduje sa reštart počítača).

 6. Počkajte, kým sa preverenie nedokončí. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kontaktujte experta Norton

Ak si myslíte že počítač je stále infikovaný, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom a podpory.

Video


Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v62458994
Operačný systém: Windows
Naposledy zmenené: 02.11.2021