Odstránenie položky z karantény

Aplikáciu Norton 360 Online môžete nakonfigurovať tak, aby z počítača odstránila riziko zabezpečenia. Na odstránenie rizika zabezpečenia a jeho uloženie do Karantény histórie zabezpečenia môžete použiť možnosť Obnoviť. Niektoré programy sa môžu v rámci ich fungovania spoliehať na položku rizika zabezpečenia, ktorú dáte do karantény. V takomto prípade vám aplikácia Norton 360 Online umožňuje obnoviť každé riziko, aby sa znovu obnovila funkčnosť programu, ktorý si vyžaduje, aby bol rizikový program spustený.

Možnosť Obnoviť je k dispozícii len pre bezpečnostné riziká manuálne umiestnené do karantény.

Odstránenie položky z karantény

  1. V okne História zabezpečenia, v zobrazení Karanténa, vyberte položku, ktorú chcete odstrániť.

  2. Kliknite na možnosť Obnoviť a možnosti.

  3. V okne Zistená hrozba kliknite na možnosť Obnoviť.

    Táto možnosť je k dispozícii pre riziká zabezpečenia, ktoré boli manuálne umiestnené do karantény.

  4. V okne Obnovenie karantény kliknite na tlačidlo Áno.

  5. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť.

Informácie o histórii zabezpečenia

Spravovanie položiek v karanténe

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v6200383_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 29.09.2011