Iné produkty

Konfigurácia nastavení funkcie Identity Safe

Môžete používať rôzne funkcie v aplikácii Identity Safe, ak chcete spravovať vaše osobné citlivé informácie. Prihlásenia, karty a poznámky vám pomôžu pri ukladaní a používaní informácií bezpečným spôsobom.

Konfigurácia nastavení funkcie Identity Safe

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Identita a potom kliknite na možnosť Spravovať ochranu identity.

 2. V sekcii Identity Safe určite funkciu, ktorú chcete používať a kliknite na možnosť Konfigurovať. Vaše možnosti sú:

  Nastavenie funkcie Identity Safe

  Umožňuje nastavenie trezora Identity Safe.

  Možnosti prehliadania

  Umožňuje vám konfigurovať spôsob, akým chcete, aby funkcia Identity Safe zhromažďovala, ukladala a zobrazovala údaje o prihláseniach na vami navštevované internetové stránky.

  Funkciu Identity Safe môžete nakonfigurovať tak, aby zobrazovala vaše karty, ktoré ste vytvorili pre internetové stránky obsahujúce formuláre. Taktiež môžete nakonfigurovať nastavenia automatického vypĺňania pre internetové stránky obsahujúce hrozby zabezpečenia.

  Okrem toho môžete vykonávať nasledujúce činnosti:

  • Konfigurovať región pre informácie o vašej karte.

  • Určiť spôsob, ktorým chcete, aby aplikácia Norton Identity Safe používala funkciu Automatické vypĺňanie.

  • Nastaviť možnosti, ktoré umožnia aplikácii Identity Safe zobraziť správu, ktorá vás upozorní, že ste vložili externú jednotku.

  • Nastaviť možnosti, ktoré umožnia aplikácii Identity Safe, aby vás upozornila na nebezpečné odstránenie externej jednotky.

  • Vypnúť správcu hesiel prehliadača.

  Heslo a zabezpečenie

  Umožňuje zmeniť nastavenia hesla a úroveň zabezpečenia hesla do funkcie Identity Safe.

  Mali by ste často meniť heslo do funkcie Identity Safe, aby ste zabránili zneužitiu vašich údajov Identity Safe.

  Úprava kariet

  Umožní vám spravovať na jednom mieste vaše osobné informácie, ako sú meno, dátum narodenia, e-mailové adresy a informácie o kreditných kartách.

  Informácie, ktoré uložíte, môžete používať na automatické vypĺňanie formulárov. Táto funkcia vám umožní poskytovanie citlivých informácií, keď ste online, bez ich vypisovania. Takýmto spôsobom vás aplikácia Identity Safe ochráni pred programom pre zaznamenávanie klávesových úderov, ktorý môže ukradnúť a zneužiť vašu identitu.

  Úprava prihlásení

  Umožní vám spravovať rozličné informácie o prihlásení.

  Prihlásenia obsahujú také informácie, ako sú vaše kredity prihlásenia sa do e-mailu a kredity internetbankingu.

  Po uložení všetkých informácií o vašom prihlásení do aplikácie Indentity Safe, môžete vykonať nasledujúce:

  • Jednoducho sledovať všetky vaše prihlásenia

  • Rýchlo spustiť svoje prihlasovacie internetové stránky.

  • Zobraziť alebo aktualizovať svoje heslo pre internetovú stránku.

  • Používať zložky na utriedenie vašich prihlásení

  • Zmeniť nastavenia vašich prihlásení

  Úprava poznámok

  Umožňuje vám ukladať a spravovať citlivé informácie.

  Môžete uložiť číslo sociálneho poistenia, číslo vodičského preukazu, číslo zmluvnej poistky a číslo pasu. Tiež sem môžete ukladať čísla súkromných účtov, kombinácie zámkov, dokumenty, poznámky, čísla leteniek, bankových účtov, otázky narušenia bezpečnosti a právne a finančné informácie.

  Export údajov funkcie

  Umožní vám zálohovanie údajov funkcie Identity Safe v súborových formátoch DAT alebo CSV.

  Mali by ste pravidelne zálohovať všetky vaše údaje v aplikácii Identity Safe.

  Import údajov funkcie

  Umožňuje vám importovať údaje Identity Safe zo zálohovaného súboru alebo z prenosného profilu, ktoré máte zo starších verzií aplikácie Norton 360 Online.

  Pri importovaní údajov Identity Safe máte nasledovné možnosti:

  • Zlúčiť importované údaje s údajmi v trezore, do ktorého ste práve prihlásení.

  • Nahradiť existujúce údaje Identity Safe, uložené v trezore, do ktorého ste práve prihlásení, importovanými údajmi.

  Odstránenie údajov funkcie

  Umožňuje trvalé odstránenie trezora Identity Safe.

O Identity Safe

Prihlásenie a odhlásenie z funkcie Identity Safe

Vypnutie alebo zapnutie funkcie Identity Safe

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v6059559_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 27.09.2011