Iné produkty

Vaša aplikácia alebo zariadenie s podporou pripojenia na internet sa nemôže pripojiť na internet, po inštalácii môjho produktu Norton: Riešenie 2

KROK 1

Aktualizujte definície vírusov

 1. Prejdite na stránku na prevzatie nástroja Intelligent Updater.

 2. V závislosti od vašej verzie systému Windows vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • V systéme Windows 8/7/Vista/XP (32-bitová verzia): Kliknite na prvý súbor v zozname pod položkou Názov súboru. Názov súboru začína rokom a končí reťazcom v5i32.exe. napríklad 20070828-017-v5i32.exe

  • V systéme Windows 8/7/Vista (64-bitová verzia): Prejdite do časti 64-bitové platformy a kliknite na prvý súbor v zozname pod položkou Názov súboru. Názov súboru začína rokom a končí reťazcom v5i64.exe. napríklad 20090922-017-v5i64.exe

 3. Súbor uložte na pracovnú plochu systému Windows.

 4. Na pracovnej ploche dvakrát kliknite na súbor, ktorý ste uložili.

KROK 2

Zapnite funkciu automatickej ochrany pri spustení a spustite Úplné preverenie systému

 1. Spustite produkt Norton.

 2. Kliknite na tlačidlo Nastavenia.

 3. V závislosti od produktu Norton vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Pre programy Norton Internet Security: V okne Settings (Nastavenia) na ľavej table kliknite na položku Ochrana v reálnom čase.

  • Pre program Norton 360: V časti Detailed Settings (Podrobné nastavenia), kliknite na položku Antivirus (Ochrana pred vírusmi).

 4. Ak položka Auto-Protect (Automatická ochrana) zobrazuje hodnotu Off (Vypnutá), kliknutím na ukazovateľ stavu ju zapnite do stavu On (Zapnutá).

 5. Ak je posúvač Povoliť ochranu v čase zavádzania alebo Ochrana v čase zavádzania systému nastavený na možnosť Vyp., posuňte posúvač do stredu na možnosť Normálna.

 6. Kliknite na položku Použiť a potom kliknite na položku OK alebo Zavrieť.

 7. V závislosti od produktu Norton vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Pre program Norton Internet Security: V hlavnom okne kliknite na tlačidlo Preveriť teraz.

  • Pre program Norton 360: V hlavnom okne kliknite na tlačidlo Úlohy a potom kliknite na tlačidlo Spustiť Preverenie.

 8. V okne Preverenie počítača kliknite na tlačidlo Úplné preverenie systému a kliknite Prejsť.

 9. Po skončení kontroly kliknite na tlačidlo Close (Zavrieť), alebo Finish (Dokončiť).

 10. Ukončite všetky programy a reštartujte počítač.

KROK 3

Znova spustite úplné preverenie systému

 1. Spustite produkt Norton.

 2. V závislosti od produktu Norton vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Pre program Norton Internet Security: V hlavnom okne kliknite na tlačidlo Preveriť teraz.

  • Pre program Norton 360: V hlavnom okne kliknite na tlačidlo Úlohy a potom kliknite na tlačidlo Spustiť Preverenie.

 3. V okne Preverenie počítača kliknite na tlačidlo Úplné preverenie systému a kliknite Prejsť.

 4. Po skončení kontroly kliknite na tlačidlo Close (Zavrieť), alebo Finish (Dokončiť).

 5. Ukončite všetky programy a reštartujte počítač.

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v59829622_EndUserProfile_sk_sk
Operačný systém: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Naposledy zmenené: 16.05.2014