Iné produkty

Preverovanie výskytu vírusov sa v produkte Norton zastaví pred dosiahnutím 100-percentného preverenia

Tento problém bol odstránený v najnovších aktualizáciách programu Norton. Na získanie najnovších aktualizácií spúšťajte aktualizáciu LiveUpdate až, kým nebudú k dispozícii žiadne ďalšie aktualizácie.

Ak sa tento problém vyskytuje aj naďalej preverte nový ovládač video adaptéra a aktualizujte ho vo vašom počítači. Tiež odinštalujte všetky bezpečnostné produkty tretích strán, ktoré môžu byť v konflikte s kontrolou vírusov. Tento problém sa môže objaviť kvôli vírusovej infekcii.

KROK 1

Spustite aktualizáciu LiveUpdate

 1. Spustite produkt Norton.

 2. V závislosti od produktu Norton vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Pre programy Norton AntiVirus alebo Norton Internet Security: Kliknite na tlačidlo Aplikácia LiveUpdate, a kliknite na Spustiť aplikáciu LiveUpdate.

  • Pre program Norton 360, kliknite na položku úlohy a potom kliknite na Run LiveUpdate (Spustiť aktualizáciu LiveUpdate).

 3. Po dokončení aktualizácie Norton LiveUpdate kliknite na tlačidlo OK alebo Close (Zavrieť).

 4. Spúšťajte aktualizáciu LiveUpdate, až kým sa nezobrazí hlásenie „Your Norton product now has the latest protection updates" (Produkt Norton má teraz najnovšie aktualizácie ochrany).

 5. Ukončite všetky programy a reštartujte počítač.

KROK 2

Aktualizujte ovládač video adaptéra

 1. Stlačením klávesov Windows + R otvoríte dialógové okno Spustiť.

 2. Zadajte nasledujúci text a potom stlačte Enter.

  devmgmt.msc

 3. Dva krát kliknite na ovládač zobrazenia aby ste zistili výrobcu ovládača zobrazenia.

 4. Kliknite pravým tlačidlom na názov ovládač zobrazenia a vyberte Aktualizujte softvér ovládača.

 5. Na stránke Aktualizujte softvér zariadenia vyberte Automaticky vyhľadávajte aktualizovaný softvér ovládača.

 6. Kliknite na možnosť Zatvoriť.

 7. Spustite kontrolu vírusov.

  Ak problém pretrváva, prejdite na Krok 3.

KROK 3

Odinštalovanie všetkých bezpečnostných produktov, ktorých výrobcom nie je spoločnosť Symantec

  Pokyny na odstránenie bezpečnostného produktu, ktorého výrobcom nie je spoločnosť Symantec, nájdete aj v dokumentácii k danému programu alebo ich získate od jeho výrobcu.

 1. Stlačením klávesov Windows + R otvoríte dialógové okno Run (Spustiť).

 2. Zadajte nasledujúci text a potom stlačte Enter.

  appwiz.cpl

 3. V zozname aktuálne nainštalovaných programov vyberte bezpečnostný produkt, ktorého výrobcom nie je spoločnosť Symantec, a potom kliknite na položku Odstrániť alebo Odinštalovať.

 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 5. Po dokončení odinštalovania reštartujte počítač.

 6. Spustite kontrolu vírusov.

  Ak problém pretrváva, prejdite na Krok 4 na spustenie kontroly vírusov s nástrojom Norton Power Eraser.

KROK 4

Stiahnite si a spustite nástroj Norton Power Eraser

 1. Prevziaťnástroj Norton Power Eraser.

 2. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 3. Vyberte umiestnenie ako Plochu počítača, a potom kliknite na Uložiť.

 4. Dvojitým kliknutím na súbor NPE.exe spustite nástroj Norton Power Eraser.

  Ak sa zobrazí okno Kontrola používateľských kont, kliknite na tlačidlo Áno alebo Pokračovať.

 5. Prečítajte si licenčnú zmluvu a potom kliknite na položku Súhlasím so zmluvou.

 6. V okne Norton Power Eraser, kliknite na ikonu Preverenie rizík.

 7. V predvolenom nastavení nástroj Norton Power Eraser vykoná kontrolu Rootkit scan a vyžaduje reštartovanie systému. Ak sa zobrazí výzva na reštartovanie počítača, kliknite na Reštartovať. Ak si neželáte zahrnúť kontrolu Rootkit scan, prejdite na Nastavenia, a zrušte začiarknutie možnosti Zahrnúť Rootkit scan (Vyžaduje sa reštart systému).

 8. Po reštartovaní počítača sa automaticky spustí preverenie. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 9. Spustite kontrolu vírusov s vaším produktom Norton na prekontrolovanie toho, či bol problém vyriešený.

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v59829348_EndUserProfile_sk_sk
Operačný systém: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Naposledy zmenené: 25.02.2015