Iné produkty

Aktualizácie definícií nie sú aktuálne ani po prevzatí a nainštalovaní všetkých dostupných aktualizácií produktu Norton

Tieto kroky sú pre súčasnú verziu produktov Norton. Ak máte staršiu verziu alebo ak neviete verziu vášho produktu, prejdite naCentrum aktualizácie Norton.

KROK 1

Skontrolujte nastavenie dátumu a času na počítači

 1. Stlačením klávesov Windows + R otvoríte dialógové okno Run (Spustiť).

 2. Zadajte nasledujúci text a potom stlačte Enter.

  timedate.cpl

 3. Skontrolujte, či je správny deň, mesiac a rok.

  Ak je dátum nesprávny, nastavte kalendár na správny deň, mesiac a rok.

 4. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo OK.

 5. Spustite Aktualizáciu LiveUpdate znova.

  Ak problém pretrváva, prejdite na Krok 2.

KROK 2

Aktualizácia definícií vírusov

 1. Prejdite na na stránku na prevzatie nástroja Intelligent Updater.

 2. V závislosti od vašej verzie systému Windows vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • V systéme Windows 8/7/Vista/XP 32-bitová verzia: Kliknite na prvý súbor v zozname pod položkou Názov súboru. Názov súboru začína rokom a končí príponou v5i32.exe. napr. 20070828-017-v5i32.exe.

  • V systéme Windows 8/7/ alebo Vista 64-bitová verzia: Prejdite na 64-bitové platformy a kliknite na prvý súbor v zozname pod položkou Názov súboru. Názov súboru začína rokom a končí príponou v5i64.exe. napr. 20090922-017-v5i64.exe.

 3. Súbor uložte na pracovnú plochu systému Windows.

 4. Na pracovnej ploche dvakrát kliknite na súbor, ktorý ste uložili.

KROK 3

Zapnite funkciu Automatickej ochrany pri spustení

 1. Spustite produkt Norton.

 2. Kliknite na tlačidlo Nastavenia.

 3. V závislosti od produktu Norton vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Pre programy Norton AntiVirus alebo Norton Internet Security: V okne Settings (Nastavenia), na ľavej table kliknite na položku Ochrana v reálnom čase.

  • Pre program Norton N360: V časti Detailed Settings (Podrobné nastavenia), kliknite na položku Antivirus (Ochrana pred vírusmi).

 4. Ak položka Auto-Protect (Automatická ochrana) zobrazuje hodnotu Off (Vypnutá), kliknutím na ukazovateľ stavu ju zapnite do stavu On (Zapnutá).

 5. Ak je posúvač Enable Boot Time Protection (Povoliť ochranu v čase zavádzania systému) nastavený na možnosť Off (Vyp.), posuňte posúvač do stredu na možnosť Normal (Normálna).

 6. Kliknite na položku Použiť a potom kliknite na položku OK alebo Zavrieť.

 7. Ukončite všetky programy a reštartujte počítač.

KROK 4

Spustiť úplné preverenie systému

 1. Spustite produkt Norton.

 2. V závislosti od produktu Norton vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Pre Norton AntiVirus alebo Norton Internet Security: Kliknite Prekontrolovať teraz

  • Pre program Norton 360, Kliknite na položku úlohy a potom kliknite na Spustiť kontroly

 3. V okne Preverenie počítača kliknite na tlačidlo Úplné preverenie systému a kliknite Prejsť.

 4. Po dokončení aktualizácie kliknite na tlačidlo Close (Zavrieť), alebo Finish (Dokončiť) .

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v59824654_EndUserProfile_sk_sk
Operačný systém: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Naposledy zmenené: 20.08.2014