Iné produkty

Spustenie počítača trvá dlhý čas

Existuje viacero dôvodov, ktoré môžu spôsobiť pomalé spustenie počítača. Najbežnejšou príčinou je infikovanie počítača.

Norton Power Eraser je bezplatný nástroj, ktorý možno prevziať a spustiť na odstránenie hrozieb z počítača. Spustením tohto nástroja môžete preveriť hrozby aj vtedy, ak máte produkt od spoločnosti Symantec alebo akýkoľvek iný bezpečnostný produkt. Ak sa počítač nedá spustiť v normálnom režime, tento nástroj môžete spustiť v núdzovom režime.

Prevzatie nástroja Norton Power Eraser je jednoduché a nástroj umožňuje rýchle preverenie počítača na zistenie najagresívnejších počítačových vírusov. Tento nástroj nie je nutné inštalovať. Nástroj Norton Power Eraser používa agresívne metódy na zistenie hrozieb a existuje riziko, že môže na odstránenie vybrať legitímne programy. Pred odstránením súborov dôkladne skontrolujte stránku výsledkov preverenia.

KROK 1

Stiahnite si a spustite nástroj Norton Power Eraser

 1. Prevziaťnástroj Norton Power Eraser

 2. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 3. Vyberte umiestnenie ako Plochu počítača, a potom kliknite na Uložiť.

 4. Na spustenie nástroja Norton Power Eraser, kliknite dvojitým kliknutím na súbor NPE.exe.

  Ak sa zobrazí okno Kontrola používateľských kont, kliknite na tlačidlo Áno alebo Pokračovať.

 5. Prečítajte si licenčnú zmluvu a potom kliknite na položku Súhlasím so zmluvou.

 6. V okne Norton Power Eraser, kliknite na ikonu Preverenie rizík.

 7. V predvolenom nastavení nástroj Norton Power Eraser vykoná kontrolu Rootkit scan a vyžaduje reštartovanie systému. Ak sa zobrazí výzva na reštartovanie počítača, kliknite na Reštartovať. Ak nechcete zahrnúť prekontrolovanie Rootkit scan, prejdite na položku Nastavenia, a odškrtnite možnosť Zahrnúť kontrolu Rootkit scan (vyžaduje sa reštartovanie počítača).

 8. Po reštartovaní počítača sa automaticky spustí preverenie. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

  Počkajte, kým sa preverenie dokončí.

 9. Ak problém pretrváva aj po prekontrolovaní počítača, prejdite na krok 2.

KROK 2

Odinštalovanie všetkých bezpečnostných produktov, ktorých výrobcom nie je spoločnosť Symantec

 1. Stlačením klávesov Windows + R otvoríte dialógové okno Spustiť.

 2. Zadajte nasledujúci text a potom stlačte Enter.

  appwiz.cpl

 3. V zozname aktuálne nainštalovaných programov vyberte bezpečnostný produkt, ktorého výrobcom nie je spoločnosť Symantec, a potom kliknite na položku Odstrániť alebo Odinštalovať.

 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 5. Po dokončení odinštalovania reštartujte počítač.

KROK 3

Určenie programu, ktorý spôsobuje spomalenie

 1. Stlačením klávesov Windows + R otvoríte dialógové okno Run (Spustiť).

 2. Zadajte nasledovný text a stlačte kláves Enter alebo OK.

  msconfig

  Ak sa zobrazí okno Kontrola používateľských kont, kliknite na tlačidlo Áno alebo Pokračovať.

 3. Na karte General (Všeobecné) kliknite na položku Selektívne spustenie.

 4. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • V systéme Windows 8/7/ alebo Vista: Zrušte začiarknutie políčka Načítať položky pri spustení.

   Ak nie je začiarknuté políčko Načítať systémové služby, začiarknite ho.

  • Pre systém Windows XP: Zrušte začiarknutie políčok Spracovať súbor SYSTEM.INI, Spracovať súbor WIN.INI a Načítať položky spustenia.

   Začiarknite políčko Načítať systémové služby.

 5. Na karte Spustenie zrušte začiarknutie políčok všetkých súborov.

  Niektoré z týchto súborov vyberiete v nasledujúcom kroku, toto je však najjednoduchší spôsob, ako sa uistiť, že sú vybraté správne súbory.

 6. Na karte Služby začiarknite políčko Skryť všetky služby spoločnosti Microsoft. Potom si prezrite názvy uvedené v zozname.

  Je potrebné ich porovnať so zoznamom služieb uvedených nižšie. Na karte Služby pomôcky konfigurácie systému môžu zostať začiarknuté len políčka nasledujúcich služieb. Všetky názvy, ktoré sú zobrazené na karte Služby, a ktoré nie sú zobrazené nižšie, musia mať zrušené začiarknutie.

  • Norton Internet Security

  • Norton AntiVirus

  • Norton 360

 7. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo OK.

 8. Kliknite na tlačidlo Reštartovať.

 9. V závislosti od vašej situácie vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak váš počítač pracuje po reštartovaní normálne, zopakujte riadky 1 až 8. Pri riadkoch 5 a 6 pridajte pri spustení iné programy tak, že postupne začiarknete iné políčka položiek a služieb spustenia. Po začiarknutí každej položky reštartujte počítač, aby ste zistili, ktorá služba alebo položka spúšťania spôsobuje problém.

  • Ak sa počítač po pridaní určitej služby alebo položky spúšťania spomalí, zistite, ktorý program pridal túto položku pri spustení počítača. Ak nechcete, aby sa tento program načítal pri spustení počítača, nechajte ho nezačiarknutý v okne Pomôcke konfigurácie systému.

KROK 4

Spustenie programu Čistenie disku

 1. Stlačením klávesov Windows + R otvoríte dialógové okno Run (Spustiť).

 2. Zadajte nasledujúci text a potom stlačte Enter.

  cleanmgr.exe

 3. Z rozbalovacej ponuky vyberte disk C a kliknite na OK.

  Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v59066770_EndUserProfile_sk_sk
Operačný systém: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Naposledy zmenené: 13.08.2014