Iné produkty

Časté chyby zálohovania Norton Online Backup

Časté chyby zálohovania Norton Online Backup

Produkt Norton Online Backup zaznamená akékoľvek chyby, s ktorými sa stretne počas zálohovania alebo processu obnovovania na stránke aktívít Log. Prezrite si Prezrite si správu activít zálohovania and obnovovania.

Nasledujúca tabuľka poskytuje zoznam najčastejších chýb programu Norton Online Backup, ktoré sa objavia počas procesu zálohovania a obnovenia a ich riešenie:

Tabuľka: Typické hlásenie o chybe a riešenia

Chybová správa

Riešenie

A1001

A1002

Zálohovanie alebo obnova zlyhala.

Internetové pripojenie sa stratilo alebo sa resetovalo.

Skontrolujte svoje pripojenie na internet a reštartujte alebo obnovte proces zálohovania.

Uistite sa, že necháte svoj počítač zapnutý a pripojený na internet zatiaľ čo vykonávate zálohovanie a obnovenie.

A2028

Predchádzajúca relácia bola spojená ale nebola uvolnená.

Musíte reštartovať vaše zálohovanie alebo obnoviť neskoršie.

A2047

Táto chyba je dočasná chyba.

Táto chyba naznačuje možnosť, že prebieha iná úloha v rámci plánovaného času. Táto chyba sa automaticky vyrieši pred tým ako spustíte vaše ďaľšie zálohovanie. Ak sa stretnete s touto chybou viac ako jeden krát, zmeňte plánované zálohovanie a spustite ho v iný čas.

A2261

Zálohovanie zlyhalo (nedostatok úložného priestoru).

Nemáte dostatok úložného priestoru online na dokončenie zálohovania.

Táto chyba tiež naznačuje že, zálohovanie, ktoré ste vykonali nebolo úspešné. Potrebujete vykonať ďaľšie zálohovanie bez chýb na obnovu alebo úspešné prevzatie dát.

Môžete vyriešiť túto záležitosť jedným z nasledujúcich spôsobov:

A2266

Obnoviť súbory späť keď zlyhá počítač.

Norton Online Backup zistil nejaké chyby, ktoré zabraňujú aby jeden alebo viac súborov mohli byť obnovené. Na príklad, neschopný uložiť súbor, neschopný prepísať existujúci súbor, dekódovanie alebo dekompresná chyba (pre poškodený súbor).

  • V programe Windows XP, create a folder and obnoviť the files to that folder.

  • V systéme Windows 10/8/7 / Vista, vytvorte priečinok, do ktorého môže mať každý prístup a obnovte súbory do tejto zložky.

  • V Mac, vytvorte priečinok pre obnovené súbory na nasledovnom mieste: /User/Shared/

A2287

A2235

Lokálny pevný disk 'C:' vášho počítača je plný.

Musíte vstúpiť do jedného z nasledujúcich súborov a vymazať ich obsah: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Norton Online Backup\work.

Neodstraňujte súbory, ktoré končia s nasledujúcimi koncovkami súborov: .txt, .log, .ini, alebo .slg. Každopádne môžete odstrániť .arc dokumenty, nakoľko zálohovanie zlyhalo.

  • On Windows XP, môžete umiestniť súbor na nasledovné miesto: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Norton Online Backup\work.

  • V systéme Windows 10/8/7/Vista, môžete vyhľadať priečinok v nasledujúcom umiestnení: C:\ProgramData\Symantec\Norton Online Backup\work

  • V Mac, môžete umiestniť súbor na nasledovné miesto: /Library/Application Support/Norton Online Backup/Work

A2810

Táto chyba znamená, že nie je žiadne pripojenie na internet.

Zastavte súčasné zálohovanie alebo obnovte aktivitu, prekontrolujte svoje pripojenie na internet a skúste to znovu. Táto chyba sa objaví ak používate bránu firewall na základe hardware, ako napríklad zabudovanú do routera alebo modému.

A2816

Brána firewall vášho počítača blokuje a zálohohuje softvér z pripojenia.

Táto chybová správa je typická chybová správa pre bránu firewall na základe softvéru. Skontrolovať nastavenia brány firewall vášho počítača. Zmeniť nastavenia na umožnenie spustenia zálohovania online.

A4169

Časový limit proceus zálohovania online uplynul.

Zrušiť inštaláciu a prejsť do správcu úloh na vašom počítači a zastaviť proces zálohovania Norton Online Backup. Potom prejdite do programových súborov vrámci súboru spoločnosti Symantec, zmažte súbor Norton Online Backup a jeho obsah.

Zálohovanie bolo dokončené s chybami (súbory nemohli byť zálohované)

Norton Online Backup nemôže zálohovať jeden zo súborov, nakoľko súbor (y) je otvorený.

Uistite sa, že súbory sú zavreté pred tým ako zálohovanie začne. Niektoré aplikácie zamknú súbory dokonca aj ked sú minimalizované do správovej oblasti. Tieto aplikácie obsahujú (ale nie sú obmedzené na) okamžité správy zákazníkom, aplikácie Microsoft Office, Microsoft Outlook, a PDA alebo Smartphone na synchronizáciu softvéru.

Môže sa vám tiež zobraziť táto chyba ak niektoré z vašich zdieľaných súborov alebo priečinkov, ktoré ste vybrali na zálohovanie sú práve používané. Uistite sa, že zdieľané súbory alebo priečinky, ktoré ste vybrali na zálohovanie, nie sú používané žiadnymi užívateľmi na sieti.

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v57662430_EndUserProfile_sk_sk
Operačný systém: Windows
Naposledy zmenené: 17.08.2017