Iné produkty

Naplánovanie rýchleho preverenia

Rýchle preverenie preverí dôležité umiestnenia v počítači, na ktoré sa často zameriavajú vírusy a iné hrozby zabezpečenia. Keď vykonáte Rýchle preverenie, aplikácia Norton 360 Online preverí len načítané programy a spustené procesy. Rýchle preverenie potrebuje na preverenie menej času ako Úplné preverenie systému, pretože nepreveruje celý počítač.

Aplikácia Norton 360 Online umožňuje naplánovať Rýchle preverenie. Rýchle preverenie môžete naplánovať v okne Preverenia.

Naplánovanie rýchleho preverenia

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Zabezpečenie počítača a potom kliknite na tlačidlo Spustiť preverenia.

  2. V okne Preverenia, v sekcii Preverenia počítača, kliknite na možnosť Vlastné preverenie.

  3. Kliknite na možnosť Prejsť.

  4. V okne Preverenia, v stĺpci Úprava preverenia, kliknite na ikonu editácie vedľa položky Rýchle preverenie.

  5. V okne Úprava preverenia, pod položkou Kedy chcete preverenie spustiť?, nastavte frekvenciu a čas spúšťania preverenia.

    Väčšina možností frekvencie zahŕňa ďalšie možnosti, pomocou ktorých možno doladiť celý plán. Podľa požiadaviek nastavte ďalšie možnosti.

  6. Kliknite na tlačidlo OK.

Spustenie rýchleho preverenia

O plánovaní preverenia

O Preverení počítača

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v55943761_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 01.11.2011