Iné produkty

Konfigurácia možností preverenia

Aplikácia Norton 360 Online umožňuje nastavenie možností pre každé preverenie, ktoré upravujete. Možnosti preverenia predvolene odrážajú aktuálne nastavenia pre  Preverenia počítača v okne Nastavenia. Zmeny, ktoré urobíte, platia iba pre aktuálne preverenie.

Navyše k vami vytvoreným vlastným prevereniam môžete nakonfigurovať možnosti predvolených preverení. Môžete nastaviť možnosti pre Úplné preverenie systému, Rýchle preverenie, Preverenie jednotky, Preverenie zložky a Preverenie súboru.

Konfigurácia možností preverenia

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Zabezpečenie počítača a potom kliknite na tlačidlo Spustiť preverenia.

  2. V okne Preverenia, v sekcii Preverenia počítača, kliknite na možnosť Vlastné preverenie.

  3. Kliknite na možnosť Prejsť.

  4. V okne Preverenia, v stĺpci Úprava preverenia, kliknite na ikonu editácie vedľa preverenia, ktoré chcete naplánovať.

  5. V okne Úprava preverenia, na karte Možnosti preverenia, nakonfigurujte podľa požiadaviek možnosti preverenia.

  6. Kliknite na tlačidlo OK.

O vlastných prevereniach

Vytvorenie vlastného preverenia

O Preverení počítača

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v55933925_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 02.11.2011