Konfigurácia možností preverenia

Aplikácia Norton 360 Online umožňuje nastavenie možností pre každé preverenie, ktoré upravujete. Možnosti preverenia predvolene odrážajú aktuálne nastavenia pre  Preverenia počítača v okne Nastavenia. Zmeny, ktoré urobíte, platia iba pre aktuálne preverenie.

Navyše k vami vytvoreným vlastným prevereniam môžete nakonfigurovať možnosti predvolených preverení. Môžete nastaviť možnosti pre Úplné preverenie systému, Rýchle preverenie, Preverenie jednotky, Preverenie zložky a Preverenie súboru.

Konfigurácia možností preverenia

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Zabezpečenie počítača a potom kliknite na tlačidlo Spustiť preverenia.

  2. V okne Preverenia, v sekcii Preverenia počítača, kliknite na možnosť Vlastné preverenie.

  3. Kliknite na možnosť Prejsť.

  4. V okne Preverenia, v stĺpci Úprava preverenia, kliknite na ikonu editácie vedľa preverenia, ktoré chcete naplánovať.

  5. V okne Úprava preverenia, na karte Možnosti preverenia, nakonfigurujte podľa požiadaviek možnosti preverenia.

  6. Kliknite na tlačidlo OK.

O vlastných prevereniach

Vytvorenie vlastného preverenia

O Preverení počítača

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Boli tieto informácie užitočné?

DOCID: v55933925_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 02.11.2011