Iné produkty

Download Insight

Okno Download Insight sa objaví vtedy, keď urobíte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Spustíte alebo nainštalujete neznámy súbor do počítača, keď je možnosť Úplná správa Download Insight nastavená na Iba neoverené.

  • Spustíte alebo nainštalujte bezpečný alebo neznámy súbor do počítača, keď je možnosť Úplná správa Download Insight nastavená na  Vždy.

Toto okno zobrazuje podrobnosti o súbore ako názov a adresu URL zdroja, odkiaľ je súbor prevzatý. Zobraziť môžete taktiež informácie, ako sú stupeň dôveryhodnosti, využívanie súboru komunitou, čas, odkedy bol súbor vydaný, a do akej miery je súbor stabilný.

Hodnotenia stability súboru sa môžu líšiť v závislosti od operačného systému.

Okno Download Insight poskytuje rôzne možnosti, ktoré vám umožnia vybraŠakciu, ktorú má aplikácia Norton 360 Online vykonať na prevzatom súbore. Možnosti zobrazené v tomto okne sa líšia podľa úrovne reputácie stiahnutého súboru. Toto sú niektoré z možností v tomto okne:

Spustiť tento program

Umožňuje vám nainštalovať spustiteľný program.

Zrušiť spustenie

Umožňuje vám zrušiť inštaláciu spustiteľného programu.

Odstrániť tento súbor zo systému

Umožňuje vám odstrániť súbor z vášho počítača.

Okrem toho okno Download Insight poskytuje aj nasledujúce možnosti:

Viac podrobností

Zobrazí potrebné informácie, ktoré by ste mali vedieť o súbore.

Keď kliknete na odkaz Viac podrobností, zobrazí sa okno File Insight. Toto okno zobrazuje informácie ako pôvod a údaje o pôvode, činnosť, stupeň dôveryhodnosti a využívanie súboru komunitou.

Nastavenia

Umožňuje vám zobraziť aktuálne nastavenia funkcie Download Insight.

Keď kliknete na odkaz Nastavenia, aplikácia Norton 360 Online otvorí okno Nastavenia. V tomto okne môžete zobraziť nastavenia možností Informácií o sťahovaní.

Vždy povoliť tento súbor (ak je vybrané Spustiť)

Umožní vám špecifikovať, či chcete znovu prijať výstrahu funkcie Download Insight, keď sa pokúsite spustiť ten istý súbor.

Štandardne je vybratá táto možnosť. V tomto prípade vás aplikácia Norton 360 Online nevyzve výstrahou Download Insight, keď budete znova sťahovať alebo inštalovať rovnaký súbor.

Kliknutím na odkaz Ďalšie informácie vstúpite na internetovú stránku spoločnosti Symantec, kde nájdete ďalšie informácie o danom súbore. Táto možnosť je dostupná na spodnej časti okna.

O funkcii Download Insight

Vypnutie a zapnutie funkcie Informácie o sťahovaní

Konfigurácia možnosti Oznámenia funkcie Download Insight

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v55875871_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 07.11.2011