Plánovanie činností Norton 360 Online

Väčšina činností aplikácie Norton 360 Online sa spustí automaticky na pozadí po zapnutí počítača a vtedy, ak klávesnica ani myš nevykonávajú žiadne činnosti. Ak chcete získať širší rozsah kontroly nad spúšťaním jednotlivých úloh, môžete použiť tento nástroj na plánovanie.

K dispozícii máte mnoho možností vlastného naplánovania úloh Zabezpečenie počítača a Vyladenie počítača. Keď vyberiete frekvenciu spúšťania aktivít (automaticky, týždenne, mesačne alebo manuálne), systém vám ponúkne ďalšie možnosti. Ak napríklad vyberiete týždennú frekvenciu, musíte zadať aj deň a čas spustenia.

K dispozícii sú nasledujúce nastavenia:

Automatické (odporúčané)

Úlohy sa spúšťajú automaticky podľa potreby vtedy, ak klávesnica ani myši nevykonávajú žiadne činnosti.

Po spustení úlohy sa v dolnom pravom rohu pracovnej plochy systému Windows môže zobraziť malé hlásenie.

Týždenne

Úlohy sa spúšťajú týždenne v stanovený deň a čas.

Mesačne

Úlohy sa spúšťajú mesačne v určený deň mesiaca a čas.

Manuálne plánovanie

Úlohy sa nespustia dovtedy, kým ich používateľ nespustí. Možno ich spúšťať ako súčasť väčšej skupiny preverení, napríklad v prípade spustenia Úplného preverenia systému.

Výkon počítača bude maximalizovaný, ak naplánujete vykonávanie kritických operácií vtedy, keď je počítač nečinný. Keď naplánujete preverenia týždenne alebo mesačne a začiarknete možnosť Spúšťať iba v počas nečinnosti, aplikácia Norton 360 Online bude preverovať počítač iba vtedy, keď bude nečinný. Aby bol počítač výkonnejší, spoločnosť Symantec odporúča začiarknuť voľbu Spúšťať iba počas nečinnosti.

Do okna Spravovanie záložných sád sa taktiež môžete premiestniť kliknutím na položku Kliknutím sem naplánujte zálohovanie. Môžete nakonfigurovať možnosti plánovania zálohovania na karte Kedy.

Plánovanie preverovania zabezpečenia a výkonu

O plánovaní automatických úloh

Zapnutie alebo vypnutie automatických úloh

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v5581675_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 24.07.2011